Chính trị - Xây dựng Đảng

Vai trò và thể chế hóa nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức công đoàn cơ sở hiện nay

TCCSĐT - Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, các tổ chức công đoàn cơ sở, trên cơ sở các chức năng chung có tính thống nhất của tổ chức công đoàn, đã và sẽ thể hiện vai trò có tính cụ thể của mình trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Với chức năng trung tâm là đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động nên nhìn chung ban chấp hành công đoàn cơ sở có quyền tham gia tất cả các lĩnh vực, công việc có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong doanh nghiệp.

Nghiên cứu - Trao đổi

Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển kinh tế - xã hội

TCCSĐT - C.Mác, Ph.Ăng ghen, V.I.Lê-nin… được Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là thế giới Người hiền, bởi với quan điểm duy vật biện chứng, khoa học, các ông đã nhận thức được xu hướng phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại nên hướng mục tiêu loài người vào xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa - xã hội văn hóa.

Bình luận

Chủ động, tích cực trong tiếp cận các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TCCSĐT - Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phản ánh một trong những xu thế lớn của thời đại, đã và đang tác động mạnh mẽ đến các khía cạnh của đời sống của các quốc gia, góp phần định hình xu thế phát triển của thế giới. Việt Nam, tuy là quốc gia có trình độ phát triển trung bình về khoa học công nghệ nhưng không thể thụ động đứng ngoài xu thế đó mà cần chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để nắm bắt, tiếp cận với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

Việt Nam - Tây Ban Nha: Nhiều tiềm năng để phát triển

TCCSĐT - Ngày 23-5-2017, Việt Nam và Tây Ban Nha kỷ niệm tròn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua những thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ song phương thực sự có những bước phát triển mạnh mẽ và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Hiện cả hai bên đang tăng cường, làm sâu sắc thêm quan hệ “Đối tác chiến lược hướng tới tương lai”.

Kinh tế

Vai trò của hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức

TCCSĐT - Ngày 26-5-2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) tổ chức hội thảo công bố cuốn sách “Vai trò của hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức đối với tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam” - kết quả của Chương trình nghiên cứu “Nâng cao hiểu biết về những chính sách mới chống nghèo đói” (NOPOOR).

Văn hóa - Xã hội

Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển nguồn nhân lực và kinh tế Việt Nam

TCCSĐT - Trong hơn 30 năm đổi mới, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và của từng vùng, miền được kế thừa; nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, tôn tạo. Việc xây dựng môi trường văn hóa được chú trọng hơn. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới.

Đối ngoại và Hội nhập quốc tế

Rào cản trong thương mại quốc tế: Thực tiễn và giải pháp cho Việt Nam

TCCSĐT - Năm 2017 và những năm tiếp theo có thể sẽ là giai đoạn nhiều khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước do sự thay đổi từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình dương, xu hướng chống toàn cầu hóa bùng phát, Mỹ tăng lãi suất và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tới… Những nhân tố đó có thể dẫn tới sự đảo chiều của thương mại, đầu tư quốc tế, ảnh hưởng lớn đến các nền kinh tế mới nổi, có độ mở cao, coi xuất khẩu và đầu tư nước ngoài là những động lực tăng trưởng chính như Việt Nam.

Sinh hoạt tư tưởng

Bản cam kết... “công nghiệp”

TCCSĐT - Trên điện thoại, anh bạn cùng cơ quan cũ với tôi ngày trước vui mừng thông báo, sản phẩm mà anh nghiên cứu bấy lâu nay đã thử nghiệm thành công và được cơ quan chức năng của Nhà nước cấp giấy chứng nhận sản xuất, lưu hành rộng rãi trong toàn quốc. Tối hôm ấy, mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng vợ chồng tôi vẫn vượt gần 20km mang theo lẵng hoa đẹp, chúc mừng thành công của anh.

Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

Sáng 22-5, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV đã được khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Phó Tổng Biên tập phụ trách PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Tạp chí

Phóng sự ảnh

Video