Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12

TCCSĐT - Sáng 18-9, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc chính thức Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12, với sự tham dự của 200 đại biểu quốc tế, thảo luận, giải quyết các vấn đề y tế nổi bật của khu vực. Hội nghị lần này có chủ đề “Sức khỏe tốt hơn cho Cộng đồng ASEAN sau năm 2015”.

Giảm nghèo bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TCCSĐT - Dưới những tác động của hội nhập kinh tế cùng biến đổi khí hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay phải đối mặt với tỷ lệ nghèo còn cao, đặc biệt ở các tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, đồng bằng sông Cửu Long phải tìm nguyên nhân và giải pháp giảm nghèo bền vững trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Xây dựng lối sống và môi trường văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam, là định hướng cho mọi chủ trương, đường lối của Đảng. Điều đó tiếp tục được thể hiện rõ qua nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI của Đảng, “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Thực hiện nghị quyết này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Họp báo Hội thảo “Đại tướng Lê Trọng Tấn - nhà quân sự đức độ, mưu lược của cách mạng Việt Nam”

TCCSĐT - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Lê Trọng Tấn (01-10-1914 - 01-10-2014), ngày 18-9-2014, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo “Đại tướng Lê Trọng Tấn - Nhà quân sự đức độ, mưu lược của cách mạng Việt Nam”.

Bảy mươi lăm năm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai và những bài học lịch sử

TCCSĐT- Năm 2014, thế giới kỷ niệm 100 năm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và 75 năm Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). Cả hai lần kỷ niệm này đều nhằm cùng mục đích là nhìn lại lịch sử, rút ra những bài học cho việc bảo vệ hòa bình trong bối cảnh hiện nay.

Không chịu “áo gấm đi đêm”

TCCSĐT - Trong lễ trao giải thưởng tình nguyện viên xuất sắc của tỉnh, một đồng chí cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh nói với đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn:

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

TCCS - “Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Hồ sơ sự kiện số 286 (10-9-2014)
Đoàn kết và phát triển số 17 (9-2014)
Tạp chí Cộng sản số 863 (9-2014)
Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 92 (8-2014)

VIDEO