Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU-132, sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử - ngoại giao to lớn

TCCSĐT - Trước phiên khai mạc chính thức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU-132, ngày 26-3-2015, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền đã tổ chức Họp báo quốc tế của nước chủ nhà Việt Nam và IPU. Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và ngài Saber Chowdhury, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới IPU và ngài Martin Chungong, Tổng Thư ký IPU-132 đồng chủ trì Họp báo.

Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác phát triển đội ngũ tài năng trẻ ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Với vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong những năm qua đã thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, về bồi dưỡng nhân tài. Đã có nhiều nhân tài trẻ tuổi được tôi luyện và trưởng thành trong thực tiễn sinh động của các hoạt động, phong trào thiết thực do Đoàn tổ chức và phát động.

Định hướng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ mới

TCCSĐT - Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người là hệ thống biểu tượng để định hướng, đánh giá, điều chỉnh hành vi của xã hội và là cơ sở cho xã hội ổn định, phát triển. Ngày nay, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đất nước ta đang đòi hỏi cần có những mẫu hình văn hóa và con người để định hướng cho sự phát triển chung.

Tạp chí Cộng sản thực hiện Chương trình “Tình nguyện về nguồn” tại tỉnh Cao Bằng

TCCSĐT - Chào mừng 84 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, 85 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên, từ ngày 21 đến ngày 23-3-2015, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Viettinbank tổ chức Chương trình “Tình nguyện về nguồn” tại tỉnh Cao Bằng. Đồng chí PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn công tác.

Mừng vợ sếp được cắt “Q”

TCCSĐT - Biết tin vợ sếp vừa mới được "cắt Q" và có quyết định chính thức làm vụ trưởng ở một bộ đầy quyền lực, thế là các đệ tử thân tín dưới quyền sếp do Chánh văn phòng cơ quan dẫn đầu bèn đánh một chiếc xe TOYOTA 12 chỗ đến nhà sếp để chia vui.

Ban Bí thư ra Chỉ thị về giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ

Ngày 24-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. Sau đây là toàn văn Chỉ thị:

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 99 (3-2015)
Hồ sơ sự kiện số 298 (10-3-2015)
Đoàn kết và phát triển số 29 (3-2015)
Tạp chí Cộng sản số 869 (3-2015)

VIDEO