Hội nghị triển khai Nghị định Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định phát triển kinh tế biển nói chung và ngành thủy sản nói riêng là đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước, kết hợp với bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Hoàn thiện quy hoạch tạo điều kiện cho phát triển văn hóa đô thị Hà Nội

TCCSĐT - Nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, thông tin của nhân dân hiện tăng lên rõ rệt, ngày càng đa dạng và trở thành nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Bên cạnh nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa nghệ thuật, thông tin thì nhu cầu về luyện tập và thi đấu thể dục, thể thao của nhân dân cũng ngày càng tăng. Đối với những đô thị lớn như Hà Nội, đáp ứng các nhu cầu này là nhiệm vụ quan trọng.

Giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam

TCCS - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta đã yêu cầu phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn, trong đó có quan hệ “giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa”(1). Việc nhận thức, vận dụng mối quan hệ này phù hợp với thực tiễn Việt Nam sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Để báo chí thực hiện tốt hơn vai trò đấu tranh phòng, chống tham nhũng

TCCSĐT - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo và quyết tâm của Đảng, Nhà nước, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta được tăng cường mạnh mẽ và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Trong cuộc đấu tranh gay go và quyết liệt đó, báo chí giữ một một vai trò hết sức quan trọng.

Trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác báo chí lý luận Việt Nam - Lào

TCCSĐT - Thực hiện chương trình hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, từ ngày 11 đến ngày 18-8, Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản do TS. Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu sang thăm và trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác báo chí lý luận với cán bộ, biên tập viên Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thời oanh và thời liệt

TCCS - Dưới con mắt mọi người, uy tín và tài năng của ông X. trước đây chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng từ khi trở thành “quan đầu tỉnh” thì tên tuổi ông cứ “nổi như cồn” và “tài năng” của ông “đột xuất” như hoa mùa xuân.

Vì nền độc lập tự do của đất nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân

Lời Bộ Biên tập: Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2014); Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu bài viết quan trọng dành riêng cho Tạp chí của Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 92 (8-2014)
Hồ sơ sự kiện số 284 (10-8-2014)
Đoàn kết và phát triển số 15 (8-2014)
Tạp chí Cộng sản số 862 (8-2014)

VIDEO