Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Hội thảo “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam”

TCCSĐT - Sáng 04-10-2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và phát biểu tại Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với những cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề cơ bản và thuận lợi cho bước phát triển trong các năm tiếp theo.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

TCCS - Đánh giá chính xác cán bộ là cơ sở cho việc quyết định bố trí, sử dụng hợp lý, tạo động lực mạnh mẽ, động viên cán bộ cống hiến sức lực, tài trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá cán bộ không đúng, không chính xác có thể dẫn đến sử dụng cán bộ một cách tùy tiện, làm mất đi động lực phấn đấu của từng cá nhân. Bởi vậy, đánh giá và sử dụng cán bộ phải được xem xét, thực hiện thống nhất trên nền tảng những quan điểm và phương pháp đúng đắn, khoa học.

Hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

TCCSĐT - Hậu phương là nơi dự trữ tiềm lực của chiến tranh cả về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật, là nguồn chi viện nhân lực, vật lực, là chỗ dựa tinh thần, nơi cổ vũ động viên chiến thắng của tiền tuyến, là nhân tố hết sức quan trọng, mang tính quyết định sự thành bại của chiến tranh.

Hội thảo khoa học: “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam”

TCCSĐT - Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, với sự hỗ trợ của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03-10-2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam”.

Tham vọng quyền lực và sự tha hóa

TCCS - Lịch sử thế giới đã chứng minh mỗi quốc gia chỉ có thể thành công khi việc trao quyền lực được thực hiện một cách đúng đắn, bảo đảm mọi quyền lực thực sự là của nhân dân và có cơ chế kiểm soát để người được trao quyền không bị thoái hóa, biến chất. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, một quốc gia muốn thành công cần phải có phương thức lãnh đạo trao quyền cho những người có đạo đức, có tài năng và cần tập trung kiểm soát quyền lực, bổ sung các cơ chế thực thi dân chủ rộng rãi trong đảng và trong xã hội.

Thông báo về phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

TCCSĐT - Ngày 28-9-2015, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 8. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp. Tại Phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, thống nhất đánh giá và kết luận 10 nội dung quan trọng. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn nội dung thông báo trên.

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng Biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Hồ sơ sự kiện số 311 (25-9-2015)
Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 105 (9-2015)
Đoàn kết và phát triển số 41 (05-9-2015)
Tạp chí Cộng sản số 875 (9-2015)

VIDEO