Nghiên cứu - Trao đổi

Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta

TCCS - Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số cùng với đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay là những vấn đề lý luận - thực tiễn vừa cơ bản, vừa cấp bách, cần được nhận thức thấu đáo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, kiên trì. Đây là một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp phát triển toàn diện các dân tộc, bảo vệ và phát triển các quyền con người chân chính, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở vùng dân tộc thiểu số.

Bình luận

Cách mạng Tháng Mười Nga với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á

TCCSĐT - Cách đây 100 năm, ngày 07-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga đứng đầu là V.I. Lê-nin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt đứng lên khởi nghĩa, lật đổ chính quyền giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô viết - nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới.

Thông tin lý luận

Đẩy mạnh xã hội hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

TCCSĐT - Ngày 19-10-2017, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở”. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy dự và chủ trì Hội nghị.

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

Cấp ủy các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện công tác giám sát trong Đảng

TCCSĐT - Từ khi tiến hành cải cách, mở cửa đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất coi trọng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát của cấp ủy các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Kinh tế

Vai trò điều tiết thị trường ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay

TCCS - Trong những năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã làm tốt vai trò điều tiết thị trường ngoại tệ, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động như hiện nay, cần tiếp tục có những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa việc quản lý thị trường ngoại tệ. Để có thể đạt hiệu quả cao nhất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần có quyết định, lộ trình và bước đi phù hợp.

Văn hóa - Xã hội

Khẳng định vai trò quan trọng của người phụ nữ

TCCSĐT - Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Hiện nay, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các vùng, miền.

Đối ngoại và Hội nhập quốc tế

Việt Nam - Động lực thúc đẩy APEC 2017 chuyển mình, xây đắp tương lai chung trong một thế giới đang thay đổi

TCCSĐT - Năm APEC 2017 là chuỗi các sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhằm khẳng định đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng của Đảng ta, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của đất nước trong tình hình mới.

Sinh hoạt tư tưởng

Quyền thật và quyền ảo

TCCSĐT - Mới đây, trong một lần đến thăm ông bác họ là cán bộ cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu, tôi được chứng kiến nỗi lòng của những “người đồng chí già” về sự lạm quyền của một số cán bộ biến chất, mang nặng chủ nghĩa cá nhân thời nay thông qua câu chuyện giữa bác tôi và ông bí thư chi bộ tổ dân phố nơi gia đình cư trú. Có lẽ, những băn khoăn ấy của hai ông cũng là tiếng lòng chung của nhiều đảng viên với Đảng.

Tiêu điểm

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Tổng Bí thư

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Tổng Biên tập PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Tạp chí

Phóng sự ảnh

Video