Hội nghị COP 21 - “Ràng buộc, toàn cầu và tham vọng”

TCCSĐT - Được xem là hội nghị về chống biến khí hậu có ý nghĩa quyết định, Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) chính thức khai mạc vào ngày 30-11-2015, với kỳ vọng sẽ thông qua một thỏa thuận cụ thể ngăn chặn các vấn đề biến đổi khí hậu tiêu cực, thay thế cho Nghị định thư Kyoto năm 1997. COP 21 thu hút sự quan tâm cao của mọi người dân cũng như các quốc gia trên toàn cầu với mục tiêu cao nhất là bảo vệ “hành tinh xanh”.

Lâm Đồng đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn theo hướng chất lượng

TCCSĐT - Trong những năm gần đây, Lâm Đồng là tỉnh có sự phát triển vượt trội ở khu vực Tây Nguyên. Kết quả này do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng là tỉnh đã thường xuyên quan tâm đầu tư làm tốt công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ từ cơ sở.

Phương pháp tiếp cận và lý luận nghiên cứu thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa

TCCSĐT - Nghiên cứu về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được các học giả và các nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam quan tâm nhiều năm qua. Tuy nhiên, do nghiên cứu về một xã đang trong quá trình vận động và biến đổi mạnh mẽ nên để nhận diện đúng thực trạng, dự báo đúng các xu hướng vận động và phát triển tiếp theo đòi hỏi cần có sự đổi mới nhận thức và tư duy nghiên cứu. Trong đó, quan trọng là cần có các cách tiếp cận và những cơ sở lý luận mới phù hợp để nhận thức từng giai đoạn phát triển của thời kỳ quá độ ở nước t

Một số suy nghĩ về xây dựng hệ giá trị văn hóa ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Cương lĩnh Đại hội lần thứ XI của Đảng và nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã đặt ra mục tiêu và yêu cầu là phải xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị COP 21 - “Ràng buộc, toàn cầu và tham vọng”

TCCSĐT - Được xem là hội nghị về chống biến khí hậu có ý nghĩa quyết định, Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) chính thức khai mạc vào ngày 30-11-2015, với kỳ vọng sẽ thông qua một thỏa thuận cụ thể ngăn chặn các vấn đề biến đổi khí hậu tiêu cực, thay thế cho Nghị định thư Kyoto năm 1997. COP 21 thu hút sự quan tâm cao của mọi người dân cũng như các quốc gia trên toàn cầu với mục tiêu cao nhất là bảo vệ “hành tinh xanh”.

Con phải hơn cha để nhà có phúc

TCCSĐT - Người xưa có câu “Con hơn cha là nhà có phúc”. Đó là lời tổng kết, sự nhắn gửi đến hậu thế, mong muốn của cha ông. Nhưng hơn là hơn cái gì? Có chức tước cao hơn, có tiền bạc nhiều hơn, bằng bất cứ giá nào? Câu hỏi ấy chắc các bậc làm cha, làm mẹ và những người làm con đã tự mình có câu trả lời. Ở đây chỉ xin nêu ít ý kiến liên quan đến nước nhà, dân tộc.

Cộng đồng ASEAN 2015 hình thành và dấu ấn đóng góp của Việt Nam

Ngày 22-11 vừa qua, tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Lãnh đạo của 10 quốc gia thành viên ASEAN đã đặt bút ký văn kiện lịch sử Tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN 2015. TCCSĐT trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với tựa đề “Cộng đồng ASEAN 2015 hình thành và dấu ấn đóng góp của Việt Nam”.

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng Biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 107 (11-2015)
Đoàn kết và phát triển số 45 (5-11-2015)
Hồ sơ sự kiện số 314 (10-11-2015)
Tạp chí Cộng sản số 877 (11-2015)

VIDEO