Thủ tướng Anh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều 30-7, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron cùng Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-7 đến ngày 30-7.

Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số ở nước ta trong điều kiện hiện nay

TCCSĐT - Trải qua các giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương, nguyên tắc trong đường lối, chính sách dân tộc, đó là xây dựng khối đoàn kết, bình đẳng giữa cộng đồng các dân tộc, phát triển toàn diện về kinh tế - chính trị - xã hội nhằm bảo đảm các quyền và sự tiếp cận các quyền của đồng bào dân tộc thiểu số trên mọi mặt của đời sống, trên cơ sở hệ thống pháp luật quốc gia và một số chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc.

Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

TCCSĐT - Cách đây 68 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL ngày 16-02-1947 về chế độ Hưu bổng thương tật và tiền tuất cho thân nhân tử sĩ. Kể từ đó, việc thực hiện chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được thực hiện thường xuyên, trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nâng cao hiệu quả phòng, chống thông tin xấu độc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng

TCCSĐT - Sáng ngày 30-7-2015, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đồng phối hợp tổ chức Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả phòng, chống thông tin xấu độc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng”.

Đừng tự bịt mắt!

TCCSĐT - Đảng ta luôn giữ chặt mối liên hệ với nhân dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân bởi đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi. Nhưng đâu đó vẫn có hiện tượng ngay cả một số đảng viên vẫn “tự bịt mắt” làm ngơ, không chung tay góp sức cho Đảng, đòi hỏi chúng ta cần kiên quyết đấu tranh.

Mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân

TCCS - Thực hiện Quyết nghị của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3-2-1930: “Ban Trung ương có thể xuất bản một tờ tạp chí lý luận và ba tờ báo tuyên truyền”, tròn 85 năm trước, ngày 5-8-1930, Tạp chí Đỏ - tiền thân của Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - ngày nay, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập và là chủ bút, ra mắt bạn đọc số đầu tiên!

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Hồ sơ sự kiện số 307 (25-7-2015)
Đoàn kết và phát triển số 37 (7-2015)
Tạp chí Cộng sản số 873 (7-2015)
Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 102 (6-2015)

VIDEO