Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Sáng 27-7-2017, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-/2017).

Chính trị - Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của các đảng bộ cấp xã ở tỉnh Hà Nam

TCCSĐT - Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng. Đảng xác định đây là mặt trận hàng đầu, góp phần quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng cấp xã ở Hà Nam thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, đặc biệt đã tham mưu tốt cho các cấp uỷ triển khai quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Nghiên cứu - Trao đổi

Vấn đề thể chế hóa quyền tài sản trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

TCCS - Quyền tài sản là một trong những quyền dân sự cơ bản của con người. Quyền tài sản có vai trò ngày càng quan trọng và chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của một doanh nghiệp hoặc tổ chức trong nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại. Vì vậy, thể chế hóa quyền tài sản không chỉ nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người, mà còn bảo đảm cho hình thành đầy đủ, đồng bộ các chủ thể của kinh tế thị trường, các yếu tố của thị trường vận hành thông suốt. Trên ý nghĩa đó, Đại hội XII của Đảng trong khi chỉ rõ định hướng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã nhấn mạnh đến yêu cầu bức thiết của việc thể chế hóa quyền tài sản.

Bình luận

Thiết thực tri ân những người có công với cách mạng

TCCSĐT - Tri ân người có công với cách mạng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả xã hội đối với những người đã đóng góp công sức, xương máu cho sự nghiệp cách mạng để chúng ta có được hòa bình, thống nhất, độc lập, tự chủ trong xây dựng và phát triển hôm nay. Bên cạnh việc động viên, tôn vinh về tinh thần, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị phấn đấu để người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình ở nơi cư trú.

Thông tin lý luận

Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may (Lào) sang thăm và làm việc tại Việt Nam

TCCSĐT - Theo chương trình hợp tác thường niên giữa Tạp chí Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí A-lun-may - Cơ quan lý luận và thực tiễn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may do đồng chí Sỉn-xay Ta-kun-sắc - Quyền Tổng Biên tập Tạp chí A-lun-may làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

Hội nghị thượng đỉnh G20 và giải pháp thoát khỏi sự “hỗn loạn” của thế giới

TCCSĐT - Trong hai ngày 07 và 08-7, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã diễn ra ở Hamburg (CHLB Đức). Chủ đề hội nghị là “Định hình một thế giới kết nối” với chương trình nghị sự: Tạo dựng nền tảng tự cường; Tăng cường tính bền vững; và Tăng cường trách nhiệm. Thủ tướng nước chủ nhà bà Angela Merkel cho rằng, Hội nghị thượng đỉnh năm nay phải đối mặt với một thế giới “hỗn loạn”.

Kinh tế

Tỉnh Kiên Giang quan tâm đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển

TCCS - Là một tỉnh ven biển, một cực phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển mạnh kinh tế biển, đưa kinh tế biển trở thành cầu nối quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang đã và đang ra sức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển mạnh kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Văn hóa - Xã hội

Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 7-2017

TCCSĐT - Ngày 26-7-2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông tin về tình hình chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2017; cách xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01-01-2018 đối với lao động trong doanh nghiệp; các vấn đề xung quanh việc thay đổi cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu từ ngày 01-01-2018 trở đi; việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo một mẫu thống nhất, đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội.

An ninh - Quốc phòng

Binh chủng Tăng Thiết giáp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ

TCCSĐT - Trong thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng Tăng Thiết giáp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017).

Đối ngoại và Hội nhập quốc tế

Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 17 đến ngày 23-7-2017)

TCCSĐT - Chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúng dịp đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia đã thành công rất tốt đẹp. Trong các cuộc tiếp xúc, đối thoại hai bên đã đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra ở mức độ cao. Lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Việt Nam bằng những nghi thức ngoại giao cao nhất, bằng tình cảm thân thiết của những người anh em, láng giềng gần gũi.

Sinh hoạt tư tưởng

Vãi chài… khen… chê(!)

TCCS - Chuyện khen chê là chuyện của muôn đời, muôn thời và vốn cũ rích, xưa như... quả đất, ngay từ khắc nó mới sinh ra! Cổ nhân cũng nói: Người khen ta đúng chỉ là bạn ta, người chê ta đúng mới thực là thày ta! Ai cũng thuộc. Nên từ rất lâu rồi, chẳng ai muốn nhắc lại làm gì cho rặm chuyện, thậm chí cho nhiễu sự!

Tiêu điểm

Chăm sóc người có công - Đạo lý, bổn phận và tình thương yêu

Ngày 27-7-2017, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và đọc diễn văn kỷ niệm. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn như sau:

Tổng Biên tập PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Tạp chí

Phóng sự ảnh

Video