Hai mươi năm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ: Hướng đến tầm nhìn và khát vọng phát triển mới

NGUYỄN VĂN HIẾU

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

TCCS - Ngày 1-1-2024 đánh dấu tròn 20 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, với nhiều thành tựu đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thành phố từng bước vươn lên trở thành trung tâm, động lực phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ những bài học kinh nghiệm rút ra trong 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang hướng đến tầm nhìn mới, tư duy mới với khát vọng đưa thành phố vươn lên tầm cao mới.

Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024

TS HÀ HUY NGỌC

Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tương xứng với tiềm năng, lợi thế

PHẠM QUANG NGỌC

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Khai thác, phát huy giá trị yếu tố rừng và biển trong đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay

TS Phạm Xuân Hoàng

Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Bảo đảm sinh kế bền vững cho người nông dân trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay

TS NGUYỄN VĂN TẠO

Học viện Hành chính quốc gia