Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn: 20 năm đồng hành cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách “thấu hiểu lòng dân, tận tình phục vụ”

NGỌC LAN

TCCS - Sau 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 4-10-2002, của Chính phủ, về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn luôn đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, với phương châm “thấu hiểu người dân, tận tình phục vụ”. Nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho hàng chục nghìn hộ thoát nghèo bền vững, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận góp phần tích cực trong công tác xoá đói, giảm nghèo bền vững

LAN ANH

Thành phố Hà Nội phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Thu Huyền

Người nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Minh Khôi

Tỉnh Cao Bằng: Dấu ấn nổi bật của hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Hoài An