Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Vương Ninh

TCCS - Ngày 19-4-2024, với tinh thần khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.

Quảng Ninh: Phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” và tổ chức chiếu phim “Đào, Phở và Piano”

Để tỉnh Quảng Ninh thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới

Phạm Ngọc Huệ

Phát huy các giá trị truyền thống Quảng Ninh, tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045

Hoa Anh

Công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ