Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho Quảng Ninh

TS Ngô Ánh Hồng

Học viện Chính trị khu vực I

TCCS - Là vùng đất cổ giao thoa giữa văn hóa biển, đảo và văn hóa đồng bằng Bắc Bộ, Quảng Ninh hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh chủ trương phát triển kinh tế đồng thời với phát huy các giá trị văn hóa nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững.

Đổi mới giáo dục ở tỉnh Quảng Ninh nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Đoàn Hiền

Tạp chí Cộng sản

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại làm nền tảng khai thác tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ninh trong vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Việt Tùng

Một số kết quả bước đầu trong chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” ở tỉnh Quảng Ninh

Lê Thị Phượng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền