Quảng Ninh: Phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” và tổ chức chiếu phim “Đào, Phở và Piano”

TCCS - Ngày 9-3-2024, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” và tổ chức chiếu phim “Đào, Phở và Piano”.

Để tỉnh Quảng Ninh thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới

Phạm Ngọc Huệ

Phát huy các giá trị truyền thống Quảng Ninh, tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045

Hoa Anh

Công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Quảng Ninh: Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024