TCCS - Ngày 16-10-2020, tại thành phố Hà Giang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc trọng thể. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội_Nguồn: baohagiang.vn

Cùng dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Giang qua các thời kỳ... và 323 đại biểu chính thức đại diện cho 70.197 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Giang.

Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; phấn đấu đưa kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc".

Khai mạc Đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đối với Hà Giang, tỉnh đang hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 năm ngày tái lập tỉnh và 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội địa biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh 5 năm tới, định hướng tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; góp ý vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII .

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Đại hội_Nguồn: baohagiang.vn

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI trình Đại hội, nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 36 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt ở mức cao, như thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, số lượng kết nạp đảng viên mới... Hai đột phá, 5 chương trình trọng tâm được cụ thể hóa và triển khai tích cực; kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa ngày càng đổi mới. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; tốc độ tăng sản phẩm bình quân đạt 6,8%; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 đạt 30 triệu đồng, tăng 57,4% so với năm 2015; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 đạt trên 44,6 nghìn tỷ đồng, tăng 71,3% so với giai đoạn 2010 - 2015.

Nông nghiệp tăng trưởng khá, bình quân đạt 4,5%; tỉnh ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hóa và phát huy hiệu quả; đã giải ngân trên 705 tỷ đồng với 7.675 hộ được hỗ trợ lãi suất vốn vay. Một số sản phẩm xây dựng được nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý như: cam sành Hà Giang, chè Shan tuyết, mật ong bạc hà… Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai quyết liệt, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% số thôn bản có đường đi được xe cơ giới đến trung tâm; 100% dân số đô thị và 94,4% số hộ dân ở nông thôn được sử dụng điện. Du lịch phát triển theo hướng bền vững, tăng trưởng du lịch đạt 16%/năm; khách du lịch tăng bình quân 15%/năm. Các lĩnh vực công nghiệp, thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ; chương trình phát triển kinh tế biên mậu được tập trung chỉ đạo và đạt mức tăng trưởng khá.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục - đào tạo có sự chuyển biến tích cực; công tác pchăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; bảo đảm an sinh xã hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng – an ninh tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Quan hệ đối ngoại, hợp tác với một số địa phương các nước và tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu.

Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được đổi mới. Tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai quyết liệt. Năng lực điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới về nội dung, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Hà Giang xác định 3 đột phá: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông với trọng tâm là đề xuất xây dựng cao tốc, sân bay, nâng cấp các tuyến Quốc lộ kết nối với các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng; phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặt mục tiêu cuối nhiệm kỳ thu hút khách du lịch đạt 3 triệu lượt, tạo sinh kế để nhân dân thoát nghèo bền vững...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đại hội_Nguồn: baohagiang.vn

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Bộ Chính trị chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Hà Giang đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng thời cơ và vận hội phát triển rất tốt, rất rộng mở. Vì vậy, toàn Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chủ động, nhạy bén phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tập trung cao cho phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường. Có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực có thế mạnh, nhất là về du lịch, dịch vụ, nông nghiệp hàng hóa, kinh tế biên mậu; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đặc biệt coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch đề nghị, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Hà Giang rất nặng nề, nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Hà Giang phải quyết tâm rất cao, cố gắng hơn nữa, chủ động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ tỉnh cần xây dựng các chương trình cụ thể trên từng lĩnh vực, có lộ trình và bước đi rõ ràng, lãnh đạo, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Bộ Chính trị tin tưởng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, kiên cường, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, quyết tâm đưa Hà Giang là tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy khoá XVI được bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đạt 100%. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Mạnh Dũng được bầu tái cử giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Hội nghị bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 21 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết./.

Trung Duy (tổng hợp)