“Cán bộ chống lưng” và “chống lưng cán bộ”

ĐINH LỀ

TCCS - Cầu mong cho cái từ chống lưng chỉ đúng với trường hợp những ai bị thoái hóa đốt sống, mà phải sử dụng công cụ chống lưng để được đi lại một cách thuận tiện hơn. Vĩnh viễn không còn cái tệ nạn “cán bộ chống lưng” và “chống lưng cán bộ”...

Đấu tranh đẩy lùi hiện tượng đoàn kết “xuôi chiều”, “hình thức”

Hạnh Nhi

Không lầm lẫn giữa phương thức dân chủ với sự “theo đuôi quần chúng”!

HOÀNG VIỆT

Nhiều “chữ”, mà ít... “nghĩa”!

VŨ BẢO

Thái độ, trình độ, hay... đức độ?

Trung Sơn