TCCS - Ngày 27-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực, xây dựng Cao Bằng - nơi cội nguồn cách mạng - phát triển nhanh và bền vững”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 350 đại biểu đại diện cho gần 57 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu tại Đại hội_Ảnh: Trung Duy

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra từng năm và của cả nhiệm kỳ. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được củng cố; tinh giản tổ chức bộ máy gắn liền với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; từng bước khắc phục sự hẫng hụt đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Theo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả to lớn trên các mặt, 17/17 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút nhiều nguồn lực cho phát triển. Thu ngân sách trên địa bàn tăng trưởng 11%/năm, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, hoàn thiện, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều đổi mới. Công viên địa chất non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa bò công nghệ cao được triển khai thực hiện. Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) chuẩn bị được thi công. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ: Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền được nâng lên. Cao Bằng thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thành sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch. Các đơn vị sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng cao. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố, phát huy sức mạnh.

Trên tinh thần nhận diện sâu sắc, khách quan, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng đã tập trung phân tích, đánh giá một số hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo cáo chính trị xác định rõ mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ nội lực, đổi mới sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, tạo đột phá mới trên các lĩnh vực; từng bước xây dựng và phát triển kinh tế số; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, mở rộng hợp tác đối ngoại, bảo vệ vũng chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng Cao Bằng năng động, phát triển nhanh và bền vững.

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Cao Bằng tập trung vào 3 nội dung đột phá: Đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, Cao Bằng trở thành trung tâm du lịch của khu vực trung du và miền núi phía Bắc; phát triển nông nghiệp thông minh, gắn với chế biến, hướng đến xuất khẩu; phát triển kinh tế cửa khẩu, xây dựng Cao Bằng thành trung tâm trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc đi Trung Quốc và sang các nước châu Âu.

Ba chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ gồm: Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng nhằm khắc phục những điểm nghẽn, nút thắt về kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách đảm bảo thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn, đột phá nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, chúc mừng kết quả, thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội_Ảnh: Trung Duy

Tuy nhiên, Cao Bằng vẫn là một tỉnh khó khăn trong khu vực và nằm trong tốp cuối của cả nước. Tốc độ phát triển còn chậm so với tiềm năng; thu nhập bình quân đầu người thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với cả nước; chất lượng nhân lực còn thấp, dân trí chưa đồng đều... Công tác phát triển đảng viên ở khu vực vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, trình độ dân trí chưa đồng đều, hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn... đang là những cản trở lớn cho sự phát triển của tỉnh.

Do đó, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng cần tập trung trí tuệ, phân tích nguyên nhân, tìm ra những khó khăn, yếu kém, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển cho nhiệm kỳ tới.

Cao Bằng cần tập trung vào các giải pháp thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm như: Dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); dự án chăn nôi bò sữa, chế biến sữa công nghệ cao tại huyện Quảng Hòa... Tỉnh cần tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và hoàn thiện cơ chế, chính sách cho các khu kinh tế cửa khẩu. Ngoài ra, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan, môi trường tạo động lực mạnh mẽ để phát triển du lịch, đưa kinh tế du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đưa Cao Bằng trở thành trung tâm du lịch của khu vực, xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc thành khu du lịch trọng điểm quốc gia.

Cao Bằng tiếp tục quan tâm xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện các chính sách chăm lo đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tỉnh cần chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nắm chắc tình hình an trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; chủ động xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra, bảo vệ vững chắn an ninh biên giới và chủ quyền quốc gia.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: Trung Duy

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đại hội sáng suốt, công tâm lựa chọn ra những đại biểu có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất trí tuệ, năng lực tư duy, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ. Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; đạt nhiều thành tích to lớn hơn, chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 53 đồng chí.

Đại hội diễn ra trong 3 ngày và bế mạc vào ngày 28-10-2020./.