TCCS - Với phương châm “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị lịch sử, văn hóa cố đô Hoa Lư; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng”, ngày 21-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 338/339 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu khai mạc Đại hội_Ảnh: Hà Phương

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh. Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, tỉnh Ninh Bình đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực; thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong đó 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2015 - 2020 đạt 8,03%/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng tăng lên 45%; tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 11,7%. Thu ngân sách đạt kết quả cao, cả nhiệm kỳ đạt 58.841 tỷ đồng, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước. Toàn tỉnh có 106/116 xã (chiếm 91,4% tổng số xã); 3 huyện Hoa Lư, Yên Khánh, Gia Viễn đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 8 xã và 100 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 2%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên 95,1%... 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả, thành tựu Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình đạt được. Đồng thời, đồng chí thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế của tỉnh Ninh Bình, đó là: So với các địa phương khác thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua của tỉnh Ninh Bình còn thấp; thu nhập bình quân đầu người chưa đạt mục tiêu. Thu hút đầu tư còn hạn chế, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh chưa được cải thiện nhiều. Thu ngân sách tăng cao, nhưng chưa thật bền vững. Tăng trưởng nông nghiệp chưa thể hiện rõ theo hướng hiện đại. Phát triển kinh tế biển còn hạn chế. Trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Thời gian tới, tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng và khó lường. Dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và những thách thức an ninh phi truyền thống ảnh hưởng lớn đến nước ta nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội_Ảnh: Hà Phương

Đồng chí Trần Quốc Vượng cơ bản tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội và đề nghị Đại hội thảo luận, xem xét, làm rõ một số vấn đề sau:

Một là, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo; có tầm nhìn mới về một Ninh Bình phát triển trong thời kỳ mới. Trước hết, cần sớm xây dựng thật tốt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tổ chức thực hiện và quản lý đúng theo quy hoạch này.

Hai là, với vị trí chiến lược hết sức quan trọng, kết nối khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Bắc, nằm trong vùng tứ giác phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa, Ninh Bình cần đặc biệt quan tâm phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nội tỉnh và liên vùng; thúc đẩy liên kết vùng, nhất là liên kết chặt chẽ với các cực phát triển kinh tế của vùng tứ giác phát triển kinh tế để đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

Ba là, giữ gìn và bảo vệ thật tốt môi trường sinh thái “xanh, sạch, đẹp”, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai. Chú trọng phát triển và bảo vệ thật tốt rừng, nhất là rừng nguyên sinh quốc gia Cúc Phương, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng chắn sóng biển Kim Sơn. Chú trọng quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản. Xử lý tốt vấn đề rác thải, khí thải, nước thải tại các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, đô thị, nông thôn...

Bốn là, chú trọng phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm tốt an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tập trung giảm nghèo bền vững; hoàn thành sớm chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Năm là, cần nhận thức sâu sắc hơn và phát huy mạnh mẽ giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa cố đô Hoa Lư ngàn năm “địa linh nhân kiệt”; chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian độc đáo của vùng đất cố đô Hoa Lư và Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Sáu là, Ninh Bình có vị trí chiến lược, đặc biệt trọng yếu về quốc phòng. Do vậy, cần hết sức chăm lo xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

Bảy là, quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy đầy đủ trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: Hà Phương


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Ninh Bình đề ra một số mục tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,5%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 25.500 tỷ đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.000 tỷ đồng trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt 3.200 triệu USD. Số khách du lịch đạt 8 - 9 triệu lượt người; doanh thu du lịch đạt 8.000 tỷ đồng trở lên. 
Để đạt được các mục tiêu chủ yếu trên, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình xác định 3 khâu đột phá, gồm: (1) Xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện chuyển đổi số; (2) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; (3) Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, chất lượng; nhất là hạ tầng du lịch.

Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 20 đến 22-10-2020). Sau phiên khai mạc, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.