TCCS - Từ ngày 20 đến ngày 22-10-2020, tại thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề: “Xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ; các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 349 đại biểu đại diện cho 59.093 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: Duy Anh

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, do Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trình bày, nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng thực hiện toàn diện 10 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Kinh tế thành phố duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn được chú trọng phát triển. Giai đoạn 2016 - 2019, sự phát triển kinh tế - xã hội khá toàn diện. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 7,5%/năm, gấp 1,5 lần năm 2015; tổng sản phẩm xã hội bình quân đầu người ước đạt 95,7 triệu đồng (tương đương 4.095 USD), đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI đề ra. Tuy nhiên, bước sang năm 2020, trước tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước giảm 9,3% so năm 2019, dẫn đến tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020 chỉ đạt 4%/năm. Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng định hướng với tỷ trọng dịch vụ 65%; công nghiệp - xây dựng 22,3%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng và phát triển con người Đà Nẵng đạt nhiều tiến bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân. Công tác quốc phòng - an ninh được lãnh đạo thực hiện hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp. Thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp, chính sách ứng phó kịp thời, phù hợp, có hiệu quả với đại dịch COVID-19 và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Bên cạnh kết quả đạt được, Báo cáo chính trị cũng chỉ ra những hạn chế của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đó là, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên một số mặt còn hạn chế, dẫn đến các sai lầm, vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật; cải cách hành chính trong Đảng còn chậm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn yếu; công tác phát triển đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn chậm và chưa theo kịp tình hình, vẫn còn 4/11 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chưa đạt. Quy mô kinh tế còn nhỏ nên chưa khẳng định được vai trò đầu tàu, động lực, tạo sự lan tỏa trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Việc khai thác những lợi thế phát triển kinh tế của thành phố hiệu quả chưa cao.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025 được Báo cáo chính trị đề ra là: Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo.

Để thực hiện hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, Báo cáo chính trị xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội_Ảnh: Duy Anh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vươn lên, tạo được những tiền đề vững chắc và quan trọng để thành phố bước vào một giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn, đồng thời đóng góp tích cực hơn vào phát triển chung của cả nước… Tuy nhiên, đồng chí Trương Hòa Bình cũng lưu ý, bên cạnh những thành tựu đạt được, Đà Nẵng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, như: Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn yếu; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội còn chậm đổi mới nội dung, phương thức làm việc. Đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện chưa nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, dẫn đến những vi phạm, khuyết điểm, có yếu tố lợi ích nhóm và liên quan tới tội phạm, đến mức phải kỷ luật Đảng, xử lý hành chính, một số trường hợp phải xử lý hình sự. Nhưng với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, Đảng bộ thành phố đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, tập trung khắc phục, vững vàng lãnh đạo nhân dân vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Đây là ưu điểm và cũng là bài học sâu sắc đối với Đảng bộ thành phố, cần được nghiên cứu để rút ra bài học kinh nghiệm.

Đồng chí Trương Hòa Bình gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận:

Một là, cần xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt.

Hai là, cần lập, triển khai, quản lý tốt quy hoạch thành phố có tầm nhìn rộng mở, phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia theo Luật Quy hoạch, giúp thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Ba là, dành nguồn lực thích đáng để đầu tư phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực của sự phát triển.

Bốn là, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phòng, chống tội phạm một cách toàn diện, liên tục và hiệu quả.

Năm là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển với các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tạo không gian kinh tế thống nhất, bổ trợ lẫn nhau để thúc đẩy phát triển vùng.

Sáu là, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo và sức khỏe bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong 3 ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều quyết sách đúng đắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm kiểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội_Ảnh: Duy Anh

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XXI, được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết và Lê Trung Chinh được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy khóa XXII. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXII gồm 10 đồng chí; đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy khóa XXI được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, khóa XXII. Đại hội bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết./.