Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ

BÙI VĂN QUANG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

TCCS - Là vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam, tỉnh Phú Thọ là trung tâm văn hóa thời đại Hùng Vương. Trầm tích văn hóa được bồi tụ và thấm sâu vào đời sống qua hàng nghìn năm lịch sử tạo nên hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú về loại hình, giàu có về giá trị, đặc sắc về nội dung, hiện hữu sinh động qua những huyền tích, đền miếu, văn bia, nghi lễ, lễ hội, phong tục, tập quán của cộng đồng. Đây là mạch nguồn mang sức mạnh lan tỏa, là nguồn lực quan trọng để tỉnh Phú Thọ phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Kon Tum: Khơi thông mọi nguồn lực hướng tới hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững

DƯƠNG VĂN TRANG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới hiện nay

PGS, TS NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Học viện Chính trị khu vực II

Tỉnh Kon Tum tăng cường công tác nội chính nhằm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

U HUẤN

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

Thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền tỉnh Bình Định hiện nay

TS PHẠM ANH TUẤN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định