Nhật Bản nỗ lực khẳng định vị thế tại Đông Nam Á

Nguyễn Mai Hường - Trần Kim Vinh

Ban Đối ngoại Trung ương

TCCS - Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc tại Đông Nam Á gia tăng, Nhật Bản nổi lên như một đối tác tiềm năng của các nước trong khu vực. Với tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm và chính sách ngoại giao khôn khéo, Nhật Bản đang nỗ lực từng bước củng cố vị thế tại khu vực chiến lược quan trọng này.

Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Thái Lan và một số gợi mở đối với Việt Nam

PGS, TS Nguyễn Chiến Thắng - Chử Thị Nhuần

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nhận thức về cục diện quốc tế

GS, TS Hoàng Khắc Nam

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước

TS Trần Ánh Tuyết

Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bảy mươi lăm năm Tuyên ngôn thế giới về quyền con người: Thành tựu và thách thức

TS, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai

Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneve, Thụy Sĩ