Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

Ngô Xuân Lịch Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
16:48, ngày 15-05-2019

TCCS - Cách đây 65 năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Bác Hồ, quân và dân ta đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược, làm nên chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, việc xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị có vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định trong xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí quyết chiến, quyết thắng, “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của cán bộ, chiến sĩ, góp phần làm nên chiến thắng mang tầm vóc thời đại.

Bước vào Thu - Đông năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có bước chuyển biến mới, theo hướng có lợi cho ta. Từ thế phòng ngự, quân và dân ta đã nắm quyền chủ động trên chiến trường, liên tục tiến công, phản công địch. Để cứu vãn tình thế, thực dân Pháp cho ra đời kế hoạch Na-va - một nỗ lực cao nhất, được đế quốc Mỹ giúp sức, ủng hộ - nhằm tăng binh lực và chi phí chiến tranh, với mục tiêu trong vòng 18 tháng sẽ tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta, kiểm soát lãnh thổ Việt Nam và bình định cả Nam Đông Dương. Về phía ta, để giữ vững thế chủ động chiến lược, Bộ Chính trị đã quyết định mở cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân, với phương châm: Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, tiêu diệt sinh lực địch, củng cố lực lượng ta, đẩy mạnh chiến tranh du kích, buộc địch phải phân tán lực lượng. Khi phát hiện hướng tiến công chiến lược của ta vào Tây Bắc, Lai Châu và Thượng Lào, bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp đã cho quân nhảy dù, chiếm Điện Biên Phủ và tăng cường lực lượng, xây dựng nơi đây thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, “một pháo đài không thể công phá”, nhằm thu hút, tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

Trước tình hình đó, ngày 06-12-1953, Bộ Chính trị họp, quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, thông qua phương án tác chiến, thành lập Đảng ủy Mặt trận và Bộ Chỉ huy Chiến dịch do đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tổng Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy. Cả nước tập trung sức mạnh cho mặt trận Điện Biên Phủ, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Các đơn vị bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt rừng, xẻ núi, mở đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch. Hàng vạn dân công, thanh niên xung phong bất chấp bom đạn, hướng về Điện Biên, bảo đảm hậu cần phục vụ Chiến dịch.

Nhằm đối phó với khả năng phòng ngự vững chắc của địch, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Đây là quyết định đúng đắn, nhưng trong quá trình thực hiện quân và dân ta gặp không ít khó khăn. Với tinh thần quả cảm, không quản ngại hy sinh, gian khổ, “kéo pháo vào lại kéo pháo ra”, quân và dân ta luôn chủ động, sáng tạo, tìm mọi cách vượt qua thử thách, khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non”, nhưng “gan không núng, chí không mòn”, quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, đánh bại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đúng 17 giờ 30 phút, ngày 07-5-1954, lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội ta đã hiên ngang tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát-xtơ-ri, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của kế hoạch Na-va, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra một thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tạo tiền đề thuận lợi để nhân dân ta đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một “cái mốc chói lọi bằng vàng”, một sự kiện trọng đại, một trong những chiến công vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Đây là thắng lợi của nghệ thuật chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện sinh động ý chí quật cường, bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến trường, đập tan ý chí xâm lược, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm tăng thêm niềm tự hào dân tộc, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ý chí và sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Có nhiều bài học được rút ra từ sự kiện lịch sử quan trọng này, song bài học được đặt lên hàng đầu là Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối kháng chiến, đường lối quân sự độc lập, đúng đắn, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc; kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy; giữa tiến công quân sự, địch vận với sự nổi dậy của quần chúng... Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua thực tiễn chiến đấu, Quân đội ta đã trưởng thành vượt bậc về tư tưởng chính trị, lực lượng, tổ chức chỉ huy, trình độ tác chiến, trang, thiết bị quân sự, kỷ luật chiến trường; không quản ngại hiểm nguy, vượt qua khó khăn, thử thách, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm hy sinh, lập nhiều chiến công trên khắp chiến trường Đông Dương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở chiến trường Điện Biên Phủ. Bài học về xây dựng Quân đội trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đến nay, những bài học này vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn, nhất là trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động: Biển Đông luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, nguy cơ mất ổn định; các nước lớn tiếp tục gia tăng can dự, cạnh tranh ảnh hưởng, với mức độ, quy mô khác nhau ở khu vực; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố vẫn diễn ra, gây mất ổn định ở khu vực và trên thế giới. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, thực hiện “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, chia rẽ Quân đội với Đảng, làm Quân đội mất phương hướng chính trị, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, trở thành quân đội nhà nghề kiểu phương Tây... Tình hình nói trên đòi hỏi chúng ta phải tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; nhất là vận dụng có hiệu quả bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu càng trở nên có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Để thực hiện điều đó, toàn quân cần quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng mang tầm vóc thời đại là Đảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Vì thế, khi bước vào Chiến dịch, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn thể hiện rõ bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, với ý chí quyết chiến, quyết thắng cao độ, tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Trung ương Đảng, Bác Hồ và nhân dân giao phó.

Để phát huy bài học đó trong giai đoạn hiện nay, phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Theo đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần tích cực nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối, cơ chế, phương hướng xây dựng Quân đội của Đảng; xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược vững mạnh về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, phong cách lãnh đạo, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ.

Toàn quân cần chú trọng thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; phát huy nhân tố chính trị, tinh thần, củng cố niềm tin, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm phấn đấu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tích cực giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn; phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng thế trận, tiềm lực quân sự, quốc phòng, hậu phương Quân đội vững mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, nâng cao nhận thức với hướng dẫn hành động; tập trung xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, với những nét đặc trưng, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, tính tổ chức, kỷ luật, tri thức, sức khỏe và trình độ quân sự. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, cần làm rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, nâng cao nhận thức về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam, đường lối, nghệ thuật quân sự của Đảng; đề cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội,...

Hai là, làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình, dự báo chiến lược, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Một trong những nguyên nhân giành thắng lợi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là bộ đội ta luôn nắm chắc, làm chủ tình hình, chủ động về mặt chiến lược, điều chỉnh phương châm tác chiến kịp thời, bố trí lực lượng phù hợp. Tiếp thu kinh nghiệm đó, các cơ quan tham mưu chiến lược cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, dự báo chính xác tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, cùng những động thái mới và xu hướng phát triển, biến động của tình hình quốc phòng, an ninh trên thế giới. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những đối sách để xử lý đúng đắn các tình huống chiến lược; chủ động ngăn ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên địa bàn chiến lược, trọng điểm, trên không và trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đánh dấu bước phát triển vượt bậc về nghệ thuật quân sự của Quân đội ta. Đó là nghệ thuật quân sự của toàn dân đánh giặc, kết hợp chặt chẽ quân sự với chính trị, tác chiến với binh vận, tiêu diệt địch với phát động quần chúng giành quyền làm chủ; phối hợp chặt chẽ tác chiến của ba thứ quân, của các binh chủng, quân chủng, đánh du kích và đánh tập trung, đánh nhỏ, đánh vừa và đánh lớn. Vận dụng kinh nghiệm đó vào tình hình hiện nay, toàn quân cần tích cực nghiên cứu, vận dụng nghệ thuật quân sự phù hợp với yêu cầu tác chiến mới, bảo đảm luôn chủ động trong các tình huống chiến lược; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến, tích cực luyện tập các phương án; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới và các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, diễn tập với nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, “thế trận lòng dân” vững mạnh; điều chỉnh hợp lý thế bố trí quốc phòng; ưu tiên xây dựng thế trận, hệ thống công trình phòng thủ ở địa bàn chiến lược; tích cực tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh thế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội và Công an trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Trên hướng biển, cần phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng phòng không - không quân, hải quân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư với các quân khu và địa phương có biển, đảo để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, quản lý, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trên khu vực biên giới đất liền, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng và lực lượng công an cần có sự kết hợp chặt chẽ trong tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân, sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị.

Ba là, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức, biên chế, huấn luyện, đào tạo; trình độ chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội.

Sức mạnh của bộ đội ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có biên chế, tổ chức phù hợp, linh hoạt, chất lượng huấn luyện cao và kỷ luật chiến trường nghiêm khắc. Bài học đó đến nay vẫn còn giá trị thực tiễn, cần được vận dụng vào xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Toàn quân cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, cơ chế, phương hướng xây dựng Quân đội của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Kết luận số 16-KL/TW, ngày 07-7-2017, của Bộ Chính trị, “Về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021” và Nghị quyết số 606-NQ/QUTW, ngày 16-6-2018, của Quân ủy Trung ương, “Về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021”; Quyết định số 2574/QĐ-BQP, ngày 30-6-2018, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, về “Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 606-NQ/QUTW về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021”, nhằm xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu tổ chức hợp lý, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh thế bố trí trên các vùng, miền, khu vực trọng điểm, phù hợp với “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nâng cao khả năng tác chiến của các lực lượng trong các tình huống chiến tranh.

Trong huấn luyện, toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012, của Quân ủy Trung ương, “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống, rèn luyện thể lực. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với diễn tập hiệp đồng tác chiến quân, binh chủng, đối kháng, diễn tập khu vực phòng thủ; nâng cao khả năng phối hợp giữa bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ, khả năng tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Các học viện, nhà trường quân đội tích cực đổi mới nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và liên thông; triển khai Đề án đầu tư theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”. Duy trì, thực hiện tốt nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, làm chuyển biến ý thức, văn hóa pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, góp phần làm giảm các vụ, việc kỷ luật, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ, việc vi phạm nghiêm trọng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ là sức mạnh tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó có sự chi viện, ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, bạn bè quốc tế, phong trào đấu tranh vì hòa bình của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới và cả nhân dân Pháp; đặc biệt là tình đoàn kết, kề vai sát cánh, liên minh chiến đấu, cùng chung chiến hào chống thực dân Pháp xâm lược của quân đội và nhân dân ba nước Đông Dương. Phát huy bài học đó trong thời đại mới, cần giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế theo tinh thần “thêm bạn, bớt thù”, bảo đảm cho quan hệ quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ quốc tế.

Để thực hiện điều đó, công tác đối ngoại quốc phòng phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 806-NQ/QUTW, ngày 31-12-2013, của Quân ủy Trung ương, “Về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại và chủ trương vừa tăng cường hợp tác, vừa đấu tranh, kiên định về mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; vận dụng linh hoạt, mềm dẻo về sách lược theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo tư duy mới, sáng tạo, phù hợp. Tiếp tục cụ thể hóa quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng trong Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và các chiến lược khác. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án Hội nhập quốc tế về quốc phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, đa phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; chủ động tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình và các cơ chế hợp tác quốc phòng trong ASEAN; tăng cường công tác thông tin đối ngoại và đối thoại quốc phòng, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh, góp phần xây dựng lòng tin, tăng đối tác, giảm đối tượng, cân bằng quan hệ với các nước lớn, nâng cao vị thế của đất nước và Quân đội trên trường quốc tế.

Năm là, tăng cường tiềm lực khoa học - công nghệ, vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, nếu so sánh lực lượng thì thực dân Pháp có đội quân nhà nghề hùng hậu, vũ khí, trang bị hiện đại hơn ta nhiều lần, nhưng rốt cuộc, họ vẫn bị thua, bởi chúng ta biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của ý chí, chính trị, tinh thần, muôn người như một, dốc sức người, sức của, bảo đảm cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật, hậu cần cho Chiến dịch. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tinh thần đó cần được phát huy và khẳng định trong thực tiễn. Cùng với chú trọng yếu tố con người, việc phát triển khoa học - công nghệ quân sự, bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, Quân đội phải thực hiện tốt việc bảo đảm vũ khí, trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, theo hướng hiện đại hóa ở cả ba phương thức: cải tiến, khôi phục; chế tạo, sản xuất trong nước; mua sắm trang bị. Trong đó, chú trọng hiện đại hóa vũ khí, trang bị cho các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại; đồng thời phát huy vai trò của công nghiệp quốc phòng, nâng cao năng lực chế tạo, khả năng bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân.

Với ngành hậu cần, kỹ thuật, tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Toàn quân cần chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, phân cấp và đổi mới phương thức tạo nguồn vật chất hậu cần, đổi mới cơ chế quản lý tài chính; tổ chức nuôi dưỡng bộ đội, tăng gia sản xuất theo hướng bền vững, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Ngành kỹ thuật chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW, ngày 29-11-2007, của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), “Về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”; thực hiện có hiệu quả các chương trình mua sắm, sản xuất, sửa chữa, tăng hạn, cải tiến, hiện đại hóa, đồng bộ hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Quân đội.

Sáu mươi lăm năm đã trôi qua nhưng những kinh nghiệm, bài học từ Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là cơ sở thực tiễn quan trọng để chúng ta vận dụng vào xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới. Tin tưởng rằng, với phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống, bản chất Quân đội anh hùng, việc phát huy bài học Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. /.