Ký kết các thỏa thuận thương mại cho chuỗi dự án Lô B

Thành Nguyễn

TCCS - Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đối tác tổ chức Lễ ký kết các thỏa thuận thương mại cho chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn.

Bổ sung, làm mới các động lực: Từ lý luận - thực tiễn của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

TS Nguyễn Thành Hưởng

Phát huy chuỗi liên kết - động lực tăng trưởng mới của Petrovietnam

Phương Nguyễn

Petrovietnam khởi động năm 2024 với nhiều kết quả tích cực

Phương Nguyễn

Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phương Nguyễn