Nhận diện nguy cơ, thách thức của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

PGS, TS NGUYỄN TRÚC LÊ - TS VŨ DUY

Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội

TCCS - Định hướng phát triển quốc gia kể từ Đại hội IX (năm 2001) cho đến Đại hội XIII (năm 2021) của Đảng luôn nhất quán chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả”. Trong đó, quá trình hội nhập về kinh tế mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với Việt Nam. Nhận diện đúng các thách thức sẽ góp phần giải quyết hợp lý các vấn đề gặp phải trong quá trình hội nhập quốc tế.

Năm mươi năm chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến vùng đất lửa Quảng Trị: Biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế

Nguyễn Thị Thu Hà

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số gợi mở đối với Việt Nam

TS TRẦN ÁNH TUYẾT

Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Kết hợp nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu 5 hiện nay

THÁI ĐẠI NGỌC

Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, vì lợi ích quốc gia - dân tộc trong bối cảnh mới

TRẦN CHÍ TRUNG - NGUYỄN THỊ LỆ HÀ

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam