Những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Bình Định

HỒ QUỐC DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

TCCS - Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết lĩnh vực.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI: Kết quả đạt được, vấn đề đặt ra và giải pháp thời gian tới

HỒ VĂN NIÊN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nền tảng phát triển kinh tế - xã hội: Dấu ấn và bài học kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận sau nửa nhiệm kỳ vừa qua

TS DƯƠNG VĂN AN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Đảng bộ tỉnh Quảng Bình: Tiếp đà thắng lợi, nỗ lực tháo gỡ những điểm nghẽn, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

VŨ ĐẠI THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

Những kết quả nổi bật và định hướng chiến lược để xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

TS NGUYỄN VĂN QUẢNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng