Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Hà Phương

TCCS - Ngày 12-3-2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (2020 - 2025) và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Hà Phương

Cấp ủy doanh nghiệp nhà nước và những quyết nghị xoay chuyển tình thế  - Bài 5: Mỗi tổ chức đảng, đảng viên phải luôn tự soi, tự sửa

LAN HƯƠNG - ĐÀO THẠNH

Cấp ủy doanh nghiệp nhà nước và những quyết nghị xoay chuyển tình thế  - Bài 4: Tỉnh táo trước mối nguy làm suy yếu tổ chức đảng

Lan Hương - Đào Thạnh

Cấp ủy doanh nghiệp nhà nước và những quyết nghị xoay chuyển tình thế  - Bài 3: Mạnh tay thanh lọc đội ngũ, chỉnh đốn tổ chức

Lan Hương - Đào Thạnh