Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy: Nhìn từ Đảng bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long

Nguyễn Thị Kiều Vân

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long

TCCS - Đảng bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Thăng Long luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với phát huy thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ là một tập thể thống nhất ý chí và hành động, có những bước phát triển đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức quán triệt quy định mới về xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thùy Linh

Lễ tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và trao Giải Búa liềm vàng của Khối năm 2020

Vũ Mạnh