Thể lệ Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2022 - 2025

TCCS - Ngày 19-5-2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2022 - 2025. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu thể lệ cuộc thi: