Bắc Ninh tạo nguồn, tăng cường ''sức trẻ'' trong Đảng

TCCS - Xác định rõ quan điểm thanh niên là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, thời gian qua, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng trong thanh niên. Vì vậy, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên, tân binh chuyển biến rất tích cực, góp phần tăng cường "sức trẻ" cho các tổ chức cơ sở đảng ở địa phương.

Phát huy truyền thống quê hương văn hiến, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đoàn kết, sáng tạo, năng động trong hội nhập và phát triển

Trần Văn Vững

Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân từ ngày 10-10-2023

Thành phố Bắc Ninh tuyên dương 80 hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách thuế năm 2022

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tăng cường cải cách thủ tục hành chính