Đảng bộ Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh: Tích cực đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

HẠNH NHI

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những trọng tâm lớn trong công tác xây dựng Đảng được Đại hội XIII của Đảng xác định. Thời gian qua, nhờ tích cực đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giải chạy “Agribank - Vì tương lai xanh” - Những bước chân tiếp nối hành trình vì cộng đồng

Học Bác, cán bộ, đảng viên Agribank Nam Thanh Hóa gương mẫu đi đầu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh

HẠNH NHI

Tạp chí Cộng sản

Agribank 7 năm liên tiếp nằm trong TOP 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Agribank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất đối với toàn bộ dư nợ hiện hữu của khách hàng