Hiệu quả từ nguồn vốn vay chương trình nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

TCCS - Trong những năm gần đây, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thái Thụy đã tích cực phối hợp cùng với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Từ nguồn vốn vay của chương trình này đã và đang giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức, công nhân lao động thu nhập thấp trên địa bàn huyện có điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.

Ngành du lịch Thái Bình nỗ lực sớm trở thành điểm đến trải nghiệm ấn tượng

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình: Đổi mới mạnh mẽ vì sự phát triển của doanh nghiệp

Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình phấn đấu đến năm 2025, có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tỉnh Thái Bình tập trung nguồn lực xây dựng lực lượng công an xã