Tỉnh Hậu Giang phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp thông minh vùng đồng bằng sông Cửu Long

Huy Vũ

TCCS - Là một tỉnh có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, những năm gần đây, Hậu Giang đang triển khai nhiều chương trình, dự án để cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Một trong những mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đang hướng đến là chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phấn đấu đưa Hậu Giang trở thành một trung tâm nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thành phố Hà Nội - Khai thác tiềm lực để phát triển bền vững trong điều kiện mới

TS. Nguyễn Mạnh Quyền

Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương - qua thực tiễn ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

TS. Lê Thị Hà

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ninh Thuận đổi mới tư duy, tập trung đầu tư để kinh tế biển trở thành động lực cho phát triển

NGUYỄN ĐỨC THANH 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Hà Giang bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường

ĐOÀN HIỀN

Tạp chí Cộng sản