Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bến Tre

Phùng Ngọc Bảo

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW , ngày 4-11-2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 29-NQ/TW), ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bến Tre đã đạt được những kết quả quan trọng. Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, ngành cần phải nỗ lực hơn nữa bằng những giải pháp sát hợp với thực tiễn.

Tỉnh Ninh Thuận chăm lo phát triển kinh tế - xã hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nguyễn Thị Thu Thanh

Tạp Chí Cộng sản

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế và một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo chính trị, quân sự xuất sắc, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị anh hùng

LÊ QUANG TÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, đổi mới, lãnh đạo địa phương phát triển nhanh và bền vững

TS NGUYỄN QUỐC ĐOÀN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn