Những kinh nghiệm quý từ một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội sáng tạo, đột phá của tỉnh Bình Dương

TS Phùng Ngọc Bảo

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Từ một tỉnh nghèo, nông nghiệp là chủ yếu, sau hơn một phần tư thế kỷ tái lập, Bình Dương đã có những bước chuyển trên nhiều lĩnh vực, trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị hiện đại của cả nước, gắn kết các tỉnh, thành phố của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nghiên cứu một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua của Bình Dương giúp chúng ta có góc nhìn tổng quan hơn về kỳ tích phát triển của tỉnh, đúc rút những kinh nghiệm quý cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Vai trò của hệ thống chính trị ở nông thôn tỉnh Ninh Thuận trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Thị Thu Thanh

Tạp chí Cộng sản

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tăng cường lãnh đạo để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng tỉnh sớm giàu, mạnh, văn minh

TRẦN ĐỨC QUẬN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Phát triển kinh tế biển: Nguồn lực tăng trưởng của tỉnh Khánh Hòa

Phương Trà

Quảng Ninh phát huy các giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

PHẠM NGỌC SƠN

Tạp chí Cộng sản