TCCS - Ngày 26-10-2023, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Đoàn khảo sát (nhóm 5) Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua cùng với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, đặc biệt là tiến hành đánh giá toàn diện những kết quả, hạn chế, làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn sinh động của Thủ đô.

Quang cảnh hội nghị _ Ảnh: Khôi Nguyên

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn khảo sát; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Trường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, Đoàn khảo sát nhóm 5 Ban Chỉ đạo Trung ương tiến hành khảo sát tại thành phố Hà Nội, nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Hà Nội; qua đó, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng đoàn Khảo sát nhấn mạnh, thành phố Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của cả nước; Đảng bộ thành phố Hà Nội là đảng bộ lớn nhất cả nước, với 50 đảng bộ trực thuộc và trên 475.000 đảng viên. Do đó, những thuận lợi và khó khăn của đất nước trong quá trình đổi mới nói chung, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nói riêng, cũng chính là thuận lợi, khó khăn đặt ra với thành phố Hà Nội. Theo đó, thực tiễn phong phú, sinh động về hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của Thủ đô, không chỉ là chất liệu hình thành từ đường lối đổi mới của Đảng, mà còn là nơi “kiểm nghiệm” rõ nét tính đúng đắn, hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong thời gian qua.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu chỉ đạo hội nghị _ Ảnh: Khôi Nguyên

Qua gần 40 năm đổi mới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, có nhiều chủ trương, chính sách của thành phố Hà Nội đi đầu cả nước trong triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả nổi bật: Điển hình như triển khai hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị; tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và các đoàn thể nhân dân…; do vậy, cần trao đổi, thảo luận, đánh giá sâu sắc từ thực tiễn của thành phố Hà Nội về quan điểm, nhận thức của thành phố, tư duy sáng tạo, đột phá lý luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị thành phố Hà Nội tổng kết thực tiễn, từ đó nêu rõ những đề xuất, kiến nghị ở tầm quan điểm, chủ trương, chính sách lớn để góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày báo cáo tại hội nghị cho biết, bám sát chỉ đạo của Trung ương về tổng kết 40 năm đổi mới, với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết tâm cao, Thành ủy Hà Nội đã sớm ban hành kế hoạch tổng kết, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết của thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm Trưởng ban; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; quyết định thành lập các nhóm tổng kết do 3 đồng chí Thường trực Thành ủy làm trưởng nhóm, tổ biên tập; giao các nhóm xây dựng báo cáo chuyên đề để tổng hợp thành báo cáo tổng kết chung.

Theo kế hoạch, Thành ủy Hà Nội được phân công tham gia tổng kết 7/8 nội dung, gắn với các chuyên đề từ 2 đến 8. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tiễn đổi mới của Thủ đô và đất nước, để góp phần tổng kết, phát triển tư duy lý luận của Đảng, Ban Chỉ đạo tổng kết của thành phố Hà Nội đã nỗ lực xây dựng báo cáo của cả 8 chuyên đề.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày báo cáo tại hội nghị _ Ảnh: Khôi Nguyên

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, trải qua gần 40 năm kiên trì, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn. Thế và lực ngày càng vững mạnh, hình ảnh, uy tín, sức ảnh hưởng của Thủ đô tiếp tục nâng cao. Đặc biệt, Đảng bộ thành phố luôn coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”; luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước; do đó, phải tiến hành “không ngừng”, “không nghỉ”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn khảo sát tập trung thảo luận, nêu ý kiến đánh giá hồ sơ, báo cáo của Thành ủy Hà Nội; đồng thời yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung quan trọng và đại diện Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban đảng của Thành ủy Hà Nội đã báo cáo, phân tích, làm rõ thêm những nội dung chính.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn khảo sát để hoàn thiện các báo cáo theo yêu cầu.

Trao đổi thêm về các vấn đề đoàn quan tâm, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, vừa bảo đảm toàn diện, vừa sâu sát, cụ thể. Đây là nhân tố quyết định giúp thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất, như tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; duy trì phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống đại dịch COVID- 19...

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị _ Ảnh: Khôi Nguyên

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Thành ủy Hà Nội tập trung lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm những vấn đề cấp thiết, cấp bách, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, giải quyết những vướng mắc, tồn đọng. Thành phố thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, tập trung triển khai các chủ trương lớn, mà gần đây nhất là lập Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; xây dựng, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Nhờ phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, gần dân, sát dân, thành phố Hà Nội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân; qua đó, giải quyết hiệu quả nhiều việc mới, việc khó, như giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội chỉ trong vòng một năm, đạt hơn 70%, đến nay đạt hơn 90% khối lượng công việc; di chuyển hàng nghìn ngôi mộ... mà không có đơn, thư khiếu kiện, tạo ra “điểm nóng”.

Tuy nhiên, đồng chí Đinh Tiến Dũng chia sẻ, vẫn còn tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Ngày 7-8-2023 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU, “Về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố”, nêu 25 biểu hiện cụ thể làm căn cứ đánh giá và xử lý kỷ luật.

Làm rõ thêm các đề xuất, kiến nghị của thành phố Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho rằng, phải tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, ví dụ như “chống” tham nhũng, tiêu cực thì hiệu quả rõ, nhưng “phòng” thì hiệu quả còn mờ, cho nên phải tập trung thể chế hóa các chủ trương về tiết kiệm, chống lãng phí. Thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đánh giá cán bộ là rất cần thiết, phải thể chế hóa thật rõ về bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm” thì mới tạo động lực cho cán bộ thực thi nhiệm vụ. Ngay như vướng mắc trong xử lý các dự án có sử dụng đất, nếu Chính phủ tổng hợp, đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết chuyên đề tháo gỡ những vướng mắc, tổ chức đấu thầu, đấu giá thì sẽ giải phóng được nguồn lực rất to lớn để phát triển đất nước...

Thay mặt Đoàn Khảo sát phát biểu kết thúc hội nghị, GS,TS. Tạ Ngọc Tấn cảm ơn Thành ủy Hà Nội đã hợp tác nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả, đặc biệt là chuẩn bị kỹ lưỡng các công việc cho buổi làm việc của Đoàn khảo sát đạt kết quả tốt; đồng thời, đề nghị Thành ủy Hà Nội làm rõ thêm đánh giá từ thực tiễn về niềm tin của nhân dân Thủ đô đối với Đảng và chế độ; đề xuất rõ cơ chế, chính sách về tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức; qua đó, giúp ngăn ngừa phòng, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiệu quả trong thời gian tới./.