Một số tác động của cuộc xung đột Nga - U-crai-na tới cục diện thế giới

PGS, TS NGUYỄN ANH TUẤN

Học viện Ngoại giao

Phát triển chuỗi cung ứng bền vững trong bối cảnh mới

PGS, TS Phạm Thị Thanh Bình

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Cục diện thế giới nhìn từ cuộc xung đột Nga - Ukraine

TS Đỗ Lê Chi

Trung tướng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an, Bộ Công an

Thăng trầm trong quan hệ Nhật Bản - Nga những năm gần đây

Minh Huyền

Ban Đối ngoại Trung ương

Kinh tế Liên minh châu Âu năm 2022 và triển vọng năm 2023

PGS, TS Đặng Minh Đức - Nguyễn Thanh Lan

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam