Nguy cơ an ninh mạng không gian vũ trụ và một số đề xuất tham chiếu đối với Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc thời gian tới

TS Nguyễn Việt Lâm

Bộ Ngoại giao

Kinh nghiệm phát triển kinh tế số của một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Hoàng Xuân Lâm

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu tự chủ về công nghệ để bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Bảo đảm an ninh quốc gia của đất nước thời kỳ mới

NGUYỄN THỊ THU THANH

Tạp chí Cộng sản

Xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, bảo đảm phục vụ tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội

PGS, TS. VŨ TRỌNG LÂM

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản