Kinh tế Liên minh châu Âu năm 2022 và triển vọng năm 2023

PGS, TS Đặng Minh Đức - Nguyễn Thanh Lan

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Căng thẳng Nga - Ukraine: Bản chất, nguyên nhân và triển vọng

PGS, TS. NGUYỄN ANH TUẤN

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ukraine kiêm nhiệm tại Moldova (2017 - 2020)

Những nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới

TS. Nguyễn Hồng Thu

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Cuộc chiến tuyên truyền giữa Nga và phương Tây về cuộc xung đột Ukraine hiện nay

Nguyễn Hữu Dũng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kinh tế Nga năm 2021 và những thách thức trong năm 2022

Nguyễn Thanh Lan - TS. Nguyễn Thanh Hương

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam