Những bước tiến trong quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc

PGS, TS Nguyễn Văn Lịch - Hoàng Diệu Linh

Học viện Ngoại giao

TCCS - Hơn một thập niên qua, quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, trước những tác động, ảnh hưởng của Mỹ, Trung Quốc và vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cả hai nước đều nhận thấy việc thắt chặt hơn quan hệ là yêu cầu cấp bách hiện nay nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của mỗi nước, góp phần duy trì ổn định, phát triển của khu vực.

Kinh nghiệm tự chủ chiến lược của một số quốc gia trên thế giới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Nghiêm Thị Thanh Thúy - TS Vũ Lê Thái Hoàng

Tạp chí Cộng sản - Học viện Ngoại giao

Chính sách đối ngoại vì quyền của phụ nữ của cộng hòa Pháp

PGS, TS BÙI HỒNG HẠNH - LÊ VIẾT HIẾU

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh: Từ lý luận đến thực tiễn

PGS, TS ĐẶNG CẨM TÚ

Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

Phát huy vai trò của cộng đồng xã hội trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: Kinh nghiệm quốc tế và bài học tham chiếu đối với Việt Nam trước bối cảnh già hóa dân số

PGS, TS ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh