TCCS - Xác định việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, những năm qua (2015 - 2020), Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng tổ chức công đoàn vững về tổ chức, mạnh về phong trào, từng bước khẳng định vị trí, vai trò, chức năng của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của tỉnh.

Các công đoàn cơ sở trong Khối ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”_Nguồn: bacninh.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Ninh cho biết: Hiện, toàn khối có hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, lao động, trong đó đội ngũ đảng viên chiếm hơn 67%. Đây là lực lượng nòng cốt, tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động, lĩnh vực, có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của tỉnh. Để làm tốt vai trò của công đoàn trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Ninh chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và trực tiếp chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy cơ sở, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; tham gia, đề xuất, kiến nghị với tổ chức đảng đề ra chủ trương, nghị quyết đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên và người lao động; vận động 100% số đoàn viên tham gia học tập, quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hằng năm, 100%  công đoàn cơ sở chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ công chức bảo đảm thời gian quy định. Thông qua các hoạt động thực hiện quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các đợt sinh hoạt chính trị, 100% công đoàn cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng các cấp, tham gia góp ý đối với đảng viên và sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cơ sở… Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Ninh cũng tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo cấp uỷ tiếp tục quy hoạch, giới thiệu uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở. Đặc biệt, Công đoàn luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. 5 năm (2015 - 2020), toàn khối có 597 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Song song với công tác tham gia xây dựng Đảng, hoạt động của Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Ninh có nhiều đổi mới, sáng tạo với những nội dung phong phú, thiết thực, thu hút sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, Cán bộ, công chức, viên chức, lao động; phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động bằng những nội dung, tiêu chí cụ thể, như “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động”… Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, cán bộ, công chức, viên chức lao động toàn khối có tổng số 1.279 đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp làm việc được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả và giá trị làm lợi cao ở các cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức, lao động được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ, ngành; nhiều gương điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng. Trong 5 năm (2015 - 2020), toàn khối có 1 chiến sỹ thi đua cấp toàn quốc, 170 chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành Trung ương, 1.108 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 16 tập thể, 43 cá nhân được tặng Huân chương lao động; 23 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 69 tập thể được tặng Cờ thi đua của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; 53 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và hàng nghìn tập thể, cá nhân được các cấp, ngành tỉnh khen thưởng… Kết quả này là minh chứng sinh động góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng.

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, là cầu nối trong mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với giai cấp công nhân và người lao động./.