Khai thác, phát huy giá trị yếu tố rừng và biển trong đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay

TS Phạm Xuân Hoàng

Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Khu vực duyên hải miền Trung thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển và thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Thanh Thảo

Cục Địa chất Việt Nam

Vùng 3 Hải quân với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố Duyên hải miền Trung trong bối cảnh mới

MAI TRỌNG ĐỊNH

Chuẩn Đô đốc, nguyên Chính ủy Vùng 3 Hải quân

Phát triển bền vững kinh tế vùng duyên hải miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Thanh Thảo

Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường