Hà Nội đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế

Hoàng Long

Thu hút có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài “thế hệ mới”

TS. HOÀNG NGỌC HẢI - TS. HỒ THANH THỦY

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nâng cao năng lực hấp thu công nghệ của doanh nghiệp trong nước trên cơ sở tăng cường liên kết với khu vực FDI và cơ cấu lại sản xuất theo chuỗi giá trị

Trương Thanh Hoài

Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Quảng Ninh tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài

Hải Ngân

Tỉnh Bình Dương đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

PGS, TS. BÀNH QUỐC TUẤN - TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH

Trường Đại học Thủ Dầu Một - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương