Kinh nghiệm phát triển kinh tế số của một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Hoàng Xuân Lâm

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Những thách thức mới trong quản lý nền kinh tế thâm dụng dữ liệu và một số lưu ý cho Việt Nam

GS, TS PHAN HUY ĐƯỜNG

Trường Đại học Đại Nam

Nhu cầu nhân lực của ngành tài chính, ngân hàng trong nền kinh tế số và một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

TS PHAN ANH

Học viện Ngân hàng

Chuyển đổi số để phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng đa chức năng, kinh tế tuần hoàn

TS Nguyễn Thế Kiên - TS Trần Quý

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam

Kinh tế số là động lực tăng trưởng quan trọng và một số kiến nghị với Quảng Ninh

GS, TS. Trần Thọ Đạt

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng