Chủ nghĩa xã hội và Kinh tế thị trường: kinh nghiệm của Trung Quốc và kinh nghiệm của Việt Nam

Đức Vượng

Trong 2 ngày 8 và 9-10-2003 vừa qua, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Hội thảo với nhan đề "Chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường: Kinh nghiệm của Trung Quốc và kinh nghiệm của Việt Nam".

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển

Nguyễn Phú Trọng

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và quản lý của nhà nước trong quá trình phát triển Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Lê Hữu Nghĩa

Tạo việc làm cho lao động nữ ở nước ta hiện nay

Trần Thị Thu

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân và phát huy dân chủ trong đời sống kinh tế

Phan Văn Khải