Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Hà Phương

Tỉnh Thái Bình tập trung nguồn lực xây dựng lực lượng công an xã

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

Phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

PGS, TS Vũ Trọng Lâm

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ công an nhân dân trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng

Nguyễn Đức Duy

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Ninh