Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nguyễn Đắc Thái

Đại học Nguyễn Huệ, Bộ Quốc Phòng

Nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu tình hình mới - nhìn từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang

TS DƯƠNG VĂN THÁI

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh

Bùi Quang Hiệp

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh

Trần Hoa Lê

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Binh chủng Tăng thiết giáp theo tinh thần “7 dám” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới

Nguyễn Đức Dinh            

Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp