Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản

TCCS - Ngày 22-4-2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, của Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024: “Cùng phát triển hướng đến tương lai”

Trương Đức Thuận

Tạp chí Cộng sản