TCCS - Ngày 24-8-2023, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Toàn cảnh hội nghị_Ảnh: Nguyễn Thùy

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và TS Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại biểu khách mời: PGS, TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS, TS Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tạp chí Cộng sản; Báo Nhân dân; Vụ Báo chí - Xuất bản; Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông…

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản; Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mối quan hệ phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng, phát triển từ nhiều năm và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với vai trò, chức năng khá tương đồng, cùng với những đặc điểm, ưu thế riêng trong thực hiện nhiệm vụ, hai cơ quan sẽ hỗ trợ nhau rất hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và TS Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị_Ảnh: Nguyễn Thùy

Phát biểu tại hội nghị, PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh các lợi thế hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh dấu bằng việc ký kết Chương trình phối hợp công tác với các nội dung quan trọng, như: Truyền thông về các hoạt động và thông tin về sách mới của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên trang chủ của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; phối hợp tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học; xây dựng thí điểm Mô hình cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị... Với sự quan tâm và quyết tâm chính trị lớn của lãnh đạo hai đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các đơn vị tham mưu, PGS, TS Vũ Trọng Lâm tin tưởng rằng, việc hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái những kết quả hết sức tốt đẹp trong thời gian tới.

Theo TS Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, trong những năm qua, nhờ sự hợp tác, giúp đỡ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện số hóa và cung cấp vào Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng nhiều bộ sách quý. Song song với đó, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên các ấn của báo, góp phần tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu của Nhà xuất bản trên các mặt công tác. Sự hợp tác chặt chẽ trong việc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan trong thời gian vừa qua hoàn toàn phù hợp với xu thế chung, khách quan của sự phát triển xã hội trong bối cảnh, tình hình mới. TS Nguyễn Công Dũng cũng nhấn mạnh một số nội dung công tác phối hợp tuyên truyền giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, quảng bá, giới thiệu những cuốn sách mới, các sản phẩm tri thức đến với bạn đọc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị_Ảnh: Nguyễn Thùy

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự chủ động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đẩy mạnh công tác phối hợp toàn diện hơn, sâu sắc hơn giữa hai cơ quan khi tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Để chương trình ký kết đạt hiệu quả cao, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo hai đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các cuốn sách lý luận, chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm lan tỏa sâu rộng hơn giá trị của các cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, góp phần quan trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phối hợp tổ chức biên soạn, xuất bản và phát hành sách; tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh giới thiệu các sản phẩm khoa học của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm quảng bá, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học về những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra; phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong mỗi cơ quan, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Phan Xuân Thủy cũng nhấn mạnh, lãnh đạo hai cơ quan cần kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai trên thực tiễn những nội dung được ký kết, góp phần hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới./.