TCCS - Ngày 29-6-2021, trước khi kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tới thăm, nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Ban Liên lạc Hội cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào; hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng truyền thống của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh_  Ảnh: TTXVN

Tới thăm, nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho công cuộc giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào. Đồng chí vui mừng nhận thấy, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không ngừng trưởng thành, phát triển, đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật, trở thành nơi đào tạo và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời thực hiện nhiệm vụ quốc tế trong đào tạo cho nhiều cán bộ chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Nguồn nhân lực này đã và đang trở thành nguồn vốn quý báu cho Lào trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong việc phát huy mối quan hệ Lào - Việt Nam đời đời bền vững.

Thông báo kết quả một số cuộc tiếp xúc cấp cao trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho biết, trong các cuộc làm việc, lãnh đạo cấp cao hai nước một lần nữa cùng khẳng định mạnh mẽ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong kính yêu gây dựng, vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo, nhà cách mạng và nhân dân hai nước bảo vệ, phát huy trong nhiều thập kỷ qua, trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc, một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở mỗi nước. 

Nhìn lại truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào đánh giá cao, biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của quân đội và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng nhân dân Lào thoát khỏi ách đô hộ. 

Trong tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó lường, cùng với âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, âm mưu phá hoại tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho rằng, hơn lúc nào hết, hai nước cần tiếp tục bảo vệ, giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị thủy chung, trong sáng giữa hai nước Lào - Việt Nam ngày càng hiệu quả, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững để tiếp tục truyền cho thế hệ trẻ hai nước. Đồng thời, coi công tác bảo vệ, giữ gìn quan hệ này là trọng trách, nhiệm vụ cao cả của hai nước, xứng đáng với sự hy sinh cao cả và nguyện vọng của các thế hệ tiền bối. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh _ Ảnh: TTXVN

Theo đồng chí Thongloun Sisoulith, để làm được điều này, cần tích cực giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, thấm nhuần sâu sắc về nguồn gốc truyền thống quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam. Cùng với đó, Đảng, Nhà nước hai nước chủ động phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sẵn sàng đối phó và đẩy lùi âm mưu "diễn biến hòa bình", cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, phát triển đất nước tiến lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa, giữ gìn quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam đời đời bền vững.

Tự hào khi thấy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những thành tựu to lớn trong phát triển đất nước tiến bộ, vững mạnh toàn diện, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, góp phần làm cho vị thế, vai trò của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên diễn đàn quốc tế, đồng chí Thongloun Sisoulith cho rằng, điều này đã minh chứng rõ, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thực. Nước Việt Nam đã đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ lòng biết ơn, chân thành cảm ơn đối với sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho công cuộc giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào; đồng thời gửi lời cảm ơn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc đào tạo cán bộ chủ chốt cho Lào, biên soạn bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập bằng tiếng Lào, là nguồn vốn quý báu để truyền lại cho thế hệ trẻ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào hy vọng, thời gian tới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đào tạo để làm người, đào tạo để làm cán bộ, đào tạo để làm việc”, truyền đạt cho các thế hệ về thành quả cuộc cách mạng và bảo vệ thành quả cách mạng, cùng nhau phối hợp phát triển hai đất nước Lào - Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu _ Ảnh:  TTXVN

Khẳng định những chia sẻ chân tình, sâu sắc, cùng những ghi nhận, đánh giá cao của đồng chí Thongloun Sisoulith đối với Học viện gợi mở những vấn để hết sức quan trọng cho cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện nghiên cứu, học tập, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là nguồn động viên to lớn đối với những nỗ lực phấn đấu của Học viện trong việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách. Từ đó, tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế mà trước hết là với các tổ chức, cơ quan, đơn vị của nước bạn Lào, xứng đáng với vai trò cầu nối trong hợp tác toàn diện, có ý nghĩa chiến lược về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Trung ương Đảng và Nhà nước Việt Nam giao nhiệm vụ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp cho Đảng, Nhà nước bạn Lào. Hằng năm, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp nhận gần 500 học viên Lào theo học các hệ lớp: Cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, các cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, cao học và nghiên cứu sinh. Tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viên Lào đã tích cực học tập, nghiên cứu, rèn luyện. Nhiều người đã tốt nghiệp xuất sắc, trở về nước công tác đã phát huy hiệu quả kiến thức, bản lĩnh chính trị và kỹ năng được trau dồi, tích lũy, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, những năm tới, học viện tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách với các cơ quan của nước bạn Lào, trước hết là với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong các hoạt động hợp tác quốc tế; trong đó trọng tâm là triển khai Đề án chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp luận nghiên cứu tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng Chủ tịch Kaysone Phomvihane; triển khai Dự án xây dựng cơ sở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào tại Champasak. Hai học viện tăng cường chia sẻ tri thức trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách để cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực thi chủ trương, đường lối, luật pháp, chính sách của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Tại buổi tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Ban Liên lạc Hội cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định sự coi trọng đối với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Xuphanuvông kính yêu gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, trong đó có hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam _ Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hoan nghênh, đánh giá cao những thành tựu công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua; nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc vận động, tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ghi nhận những đóng góp, hy sinh của đội ngũ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, đồng chí Thongloun Sisoulith mong muốn thế hệ trẻ hai nước tiếp tục được tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, mối quan hệ liên minh chiến đấu giữa Lào và Việt Nam để có ý thức hơn nữa trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mong muốn, với trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên, tổ chức hữu nghị sẽ tích cực phối hợp hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm với Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước; tăng cường thúc đẩy các hoạt động phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa các Mặt trận ở cấp địa phương.

Tại buổi hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng về việc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; coi đó là thắng lợi chung và là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Lào.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao nỗ lực của mỗi nước và sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với dịch COVID-19 thời gian qua; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam và Lào luôn phát huy truyền thống chia ngọt sẻ bùi, "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa", nguyện chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua đại dịch, sớm phục hồi kinh tế - xã hội và tiếp tục phát triển bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, sự hỗ trợ to lớn về vật chất và tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thời gian qua đã góp phần quan trọng vào thành công của Lào trong kiểm soát dịch bệnh cho đến nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm kích về việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dù còn gặp nhiều khó khăn đã trao tặng 300 nghìn USD để hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch; thể hiện tình cảm đồng chí, anh em Lào - Việt gắn bó.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith _ Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vui mừng nhận thấy, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục đà phát triển tích cực. Mối quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố vững chắc, hai bên nỗ lực duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao dưới nhiều hình thức, đặc biệt sau khi hai nước tổ chức thành công Đại hội Đảng và kiện toàn ban lãnh đạo mới, góp phần định hướng và tạo động lực cho hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ mới. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác song phương theo hướng ngày càng toàn diện, thực chất, xứng tầm quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện; quyết tâm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các thỏa thuận hợp tác mới được ký kết nhân chuyến thăm này, theo đúng tinh thần chỉ đạo của hai Tổng Bí thư tại cuộc hội đàm ngày 28-6-2021. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã trao đổi về sự hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong, hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm Lào vào thời gian thích hợp; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào  kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam _ Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Phủ Chủ tịch. Lúc 13 giờ 45 phút, đồng chí Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với việc hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung, ký kết các văn kiện quan trọng càng khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chính trị cao độ để tiếp tục tăng cường, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền vững./.

Thùy Linh (tổng hợp)