Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động công đoàn

Phong Như

Đại hội đại biểu Công đoàn Binh chủng Tăng thiết giáp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Mai Lan

Công tác phát triển tổ chức và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong khu vực doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế

Bình Dương

Tỉnh Thái Bình hỗ trợ kinh phí xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đội ngũ đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

TRẦN VĂN THUẬT

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam