Nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu tình hình mới - nhìn từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang

TS DƯƠNG VĂN THÁI
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang
08:13, ngày 28-11-2023

TCCS - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(1) và “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”(2), Đảng bộ, cấp ủy các cấp tỉnh Bắc Giang luôn xác định công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, quyết định sự thành công, phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và của Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị,  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát dự án thi công cầu Như Nguyệt mở rộng, nối hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh _Nguồn: chinhphu.vn

Phục hồi, phát triển kinh tế hiệu quả - nền gốc từ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Bắc Giang là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ, diện tích tự nhiên gần 4.000km2, dân số trên 1,9 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 14%. Toàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (9 huyện và 1 thành phố), trong đó có 6 huyện miền núi, 1 huyện nghèo vùng cao (huyện Sơn Động); 209 xã, phường, thị trấn, trong đó có 28 xã đặc biệt khó khăn, 244 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 10 đảng bộ huyện, thành phố; có 88.691 đảng viên, sinh hoạt ở 585 tổ chức cơ sở đảng với 4.317 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiều nhiệm kỳ đều nhấn mạnh nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững. Đặc biệt, để nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngày 2-6-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU, “Về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, trong đó xác định rõ phương châm“3 dám” đối với cán bộ, đảng viên (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung); “3 hơn” đối với người đứng đầu (quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn)“5 rõ” đối với các cơ quan, đơn vị (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả). Chỉ trong thời gian ngắn, phương châm “3 dám, 3 hơn, 5 rõ” đã lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ.

Có thể khẳng định, những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ là yếu tố rất quan trọng giúp Đảng bộ tỉnh Bắc Giang vững vàng vượt qua gian khó, đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX. Tỉnh Bắc Giang đã ghi dấu ấn thành công ngay đầu nhiệm kỳ khi trở thành điểm sáng của cả nước về chống dịch COVID-19. Đầu năm 2021, khi đại dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát và diễn biến rất phức tạp, tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng nặng nề và trở thành tâm dịch của cả nước. Trong gian khó, tinh thần tận hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được phát huy cao độ. Hình ảnh cán bộ, đảng viên, đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu căng mình chống dịch; hình ảnh cán bộ, đảng viên lăn lộn tổ chức các “gian hàng không đồng” lo cho nhân dân, công nhân; hình ảnh các thành viên tổ bầu cử trong trang phục bảo hộ, chuyển hòm phiếu đến tận các khu cách ly..., là những hình ảnh lay động lòng người, mãi mãi không thể phai mờ trong ký ức nhân dân. Khi dịch bệnh vừa lắng xuống, nhiều cán bộ, y, bác sĩ của tỉnh lại tình nguyện xung phong vào hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch. Đây chính là điểm sáng nổi bật, thể hiện tinh thần tận hiến của cán bộ, đảng viên tỉnh Bắc Giang, được Trung ương và nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá rất cao.

Được thử thách, rèn luyện trong những tình huống khó khăn, gian khổ, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh ngày càng dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh hơn, quyết tâm đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ đó tỉnh Bắc Giang trở thành điểm sáng của cả nước về phục hồi, phát triển kinh tế. Năm 2021, dù còn nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; năm 2022 đạt 19,3% (gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước), đứng thứ 2 cả nước; 9 tháng đầu năm 2023 đạt 12,25%, đứng thứ 2 cả nước. Các chỉ số đánh giá về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đều có sự cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chuyển đổi số, chất lượng giáo dục - đào tạo và nhiều lĩnh vực khác luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên tăng cao so với đầu nhiệm kỳ, đạt 93,4%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Hình ảnh, vị thế của tỉnh tiếp tục được khẳng định và nâng lên tầm cao mới.

Một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Để nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, sớm xác định các nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai của cả nhiệm kỳ, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động, làm cơ sở để cấp ủy các cấp phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với việc quán triệt nghiêm túc, bài bản, kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung rất cao, ban hành 41 văn bản trọng tâm ngay trong năm 2021. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung ban hành trên 150 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện ban hành 1.247 văn bản; cấp ủy cơ sở ban hành 19.058 văn bản (nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án...) cụ thể hóa chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và của các địa phương, đơn vị đã xác định rõ định hướng phát triển, nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm cần tập trung, xác định rõ lộ trình, nguồn lực, trách nhiệm tổ chức thực hiện ở từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, bảo đảm đồng bộ, có tính khả thi cao. Hệ thống văn bản được ban hành đồng bộ, rõ định hướng, rõ nhiệm vụ, trở thành công cụ, cẩm nang quan trọng để cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên bám sát, nỗ lực thực hiện, từng bước cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và khát vọng nhiệm kỳ đề ra.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tiếp với các bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; làm việc với ban thường vụ 10 huyện ủy, thành ủy để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và quán triệt, thống nhất quan điểm, định hướng, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ riêng với từng địa phương. Lãnh đạo tỉnh tổ chức nhiều cuộc gặp mặt, đối thoại với đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh; lan tỏa tinh thần mọi khó khăn, vướng mắc đều phải có hướng tháo gỡ và phải được tháo gỡ kịp thời. Qua đó, tinh thần quyết tâm, ý thức trách nhiệm, phương pháp, lề lối làm việc của nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực.

Thứ hai, đề cao và phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong thực thi nhiệm vụ.

Việc phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu trước hết thể hiện qua sự nêu gương của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Đây là điểm mới, có tính sáng tạo khi lần đầu tiên, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tổ chức hội nghị bàn, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược để giao cho từng đồng chí thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh (năm 2022 giao 32 nhiệm vụ, năm 2023 tiếp tục giao 35 nhiệm vụ). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác, đề ra lộ trình, mốc thời gian hoàn thành; quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần phấn đấu năm sau phải đạt kết quả tốt hơn, cao hơn năm trước. Việc lần đầu tiên thực hiện giao nhiệm vụ cho lãnh đạo chủ chốt tỉnh đã có tác dụng nêu gương, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo; nhiều huyện ủy, thành ủy, sở, ngành đã học tập cách làm của Thường trực Tỉnh ủy, xác định và giao nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện cho từng đồng chí lãnh đạo chủ chốt của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tập trung chỉ đạo thành nền nếp việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của các ban, cơ quan của Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cấp ủy cấp huyện (từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt và giao 620 nhiệm vụ trọng tâm). Đồng thời, đã chỉ đạo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu các sở, ban, ngành theo thẩm quyền. Các nhiệm vụ trọng tâm đều được cân nhắc, lựa chọn, thẩm định kỹ lưỡng, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị quan trọng, những khâu đột phá thúc đẩy sự phát triển của mỗi ngành, địa phương và của tỉnh. Việc giao nhiệm vụ trọng tâm có tác động rất lớn, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ phải tư duy, tìm tòi, nỗ lực thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vai trò nêu gương trong đăng ký và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ chủ chốt các cấp, trước hết là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã lan tỏa, tác động mạnh mẽ tới nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đã đăng ký gần 400 nghìn việc tốt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đăng ký các năm đều đạt trên 98%. Thực tiễn chứng minh, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các cấp và của cán bộ, đảng viên đã giúp tháo gỡ, giải quyết hiệu quả nhiều khó khăn, vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn trong thực tiễn; một số nhiệm vụ trọng tâm được triển khai trở thành điểm mới, sáng tạo của tỉnh Bắc Giang, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc, đối thoại với cử tri _Ảnh: TTXVN

Thứ ba, tăng cường giao nhiệm vụ, nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hằng năm, Tỉnh ủy đã lãnh đạo cấp ủy các cấp chỉ đạo 100% đảng viên cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và tự kiểm điểm việc thực hiện cam kết trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Chỉ đạo nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ gắn với quản lý đảng viên, bảo đảm 100% đảng viên đang sinh hoạt được phân công nhiệm vụ phù hợp; thực hiện việc phân công đảng viên ở thôn, bản, tổ dân phố phù hợp với trình độ, năng lực; quan tâm phân công nhiệm vụ đối với đảng viên là quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Quản lý chặt chẽ đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên là căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm.

Đồng thời, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi giao nhiệm vụ phải gắn với hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ cấp dưới phát huy cao nhất tính tự chủ, sáng tạo trong công tác; đề cao phong cách làm việc trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; thông qua giao nhiệm vụ để từng bước khắc phục hạn chế của đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở về kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong công việc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ khó của địa phương, như vận động nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới; giải quyết, xử lý vi phạm về đất đai; đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở... Đặc biệt, khi Thường trực Tỉnh ủy giao Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện vai trò nòng cốt triển khai các đề án, kế hoạch trọng tâm của địa phương(3); hàng trăm nghìn cán bộ, đảng viên đã hăng hái tham gia, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét, một số điển hình đã được các ban, ngành Trung ương đánh giá cao, nghiên cứu nhân rộng.

Thứ tư, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ; tăng cường động viên, khen thưởng, khuyến khích cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch cán bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh(4). Với tinh thần chủ động, Bắc Giang là một trong những tỉnh hoàn thành sớm nhất quy hoạch cán bộ ở cả 3 cấp (trong tháng 5-2022). Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy định. Đặc biệt, trong bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu phải đánh giá, lựa chọn cán bộ có năng lực nổi trội, có sản phẩm cụ thể; thực hiện việc lấy ý kiến nhận xét, đánh giá nhân sự (bằng phiếu kín). Cách thức thực hiện như trên đã tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, khẳng định năng lực của bản thân. Đội ngũ cán bộ được quan tâm quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí sử dụng hợp lý đã hăng hái phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác; qua đánh giá, hầu hết cán bộ đều có kết quả công tác tích cực hơn, nổi trội hơn sau khi được quy hoạch, bổ nhiệm.

Để giúp đội ngũ cán bộ có đủ kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị,... cho đội ngũ cán bộ các cấp. Từ năm 2021 đến nay, mỗi năm toàn tỉnh đào tạo, bồi dưỡng cho trên 27 nghìn lượt cán bộ theo quy hoạch, yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm. Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cán bộ, tạo động lực để cán bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thường xuyên coi trọng công tác thi đua, khen thưởng để động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các phong trào thi đua được phát động, triển khai rộng khắp trên tất cả lĩnh vực, ngành, nghề, địa phương. Nội dung thi đua có nhiều đổi mới, tập trung vào giải quyết khó khăn, thách thức, nhiệm vụ cấp bách đặt ra trong thực tiễn. Thông qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên là điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực(5). Thi đua, khen thưởng đã tạo động lực giúp nâng cao hiệu quả, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; mang lại kết quả hết sức tích cực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, địa phương và của tỉnh.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ nhiều kênh đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tính gương mẫu của đảng viên trong công tác và cuộc sống; nâng cao tính Đảng, tính kỷ luật cho cán bộ, đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát, khuyến khích cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên đồng thời cũng là những bài học kinh nghiệm để trong thời gian tới, Tỉnh ủy Bắc Giang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ gắn với hỗ trợ, giúp đỡ, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu vươn lên, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo, vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cùng cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

--------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 5, tr. 280
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 113
(3) Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện đề án phát huy vai trò là nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Các cấp công đoàn triển khai thực hiện đề án “Nhà trọ công nhân văn minh, an toàn giai đoạn 2022 - 2025”. Hội Nông dân các cấp tổ chức thực hiện Đề án “Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022 - 2025”. Các cấp hội phụ nữ tập trung triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định, giai đoạn 2021 - 2025”. Hội Cựu chiến binh các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang trong hoạt động tự quản bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở giai đoạn 2022 - 2025”
(4) Rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 theo phân cấp
(5) Chỉ trong 2 năm (2021 - 2022) toàn tỉnh đã có 62 tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương các loại; 232 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, Bằng khen; trên 12.000 tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng