Quyết tâm xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

BÙI MINH CHÂU
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ
23:56, ngày 15-09-2023

TCCS - Nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội XIX vừa qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, đạt được những thành quả tích cực, đáng ghi nhận. Tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có mục tiêu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

1- Bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Phú Thọ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự bùng phát và diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ và sự giúp đỡ của Quốc hội cùng các ban, bộ, ngành trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, phát huy tiềm năng, lợi thế, lựa chọn những nhiệm vụ có tính đột phá, mũi nhọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực thực hiện. Nhờ đó, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Những kết quả khả quan trong nửa đầu nhiệm kỳ đã và đang tạo thành nền tảng, động lực vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ_Ảnh: TTXVN

Là đất phát tích cội nguồn dân tộc Việt Nam, hội tụ khí thiêng sông núi, nơi các Vua Hùng khai sinh, lập quốc dựng nên Nhà nước Văn Lang - Nhà nước độc lập đầu tiên của người Việt, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên hơn 3.500 km2, dân số trên 1,6 triệu người, có 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 225 đơn vị hành chính cấp xã với 50 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 17 đảng bộ trực thuộc với 661 chi bộ, đảng bộ cơ sở và trên 106 nghìn đảng viên.

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đề ra chủ đề chiến lược và phương hướng chính trị trong nhiệm kỳ (2020 - 2025) là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng, căn cứ vào các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Trung ương và từ tình hình thực tế của địa phương, Tỉnh ủy Phú Thọ đã lựa chọn 48 nội dung lớn, bao quát toàn diện các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị để đưa vào chương trình làm việc toàn khóa, nhằm triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, Tỉnh ủy Phú Thọ lựa chọn những vấn đề lớn, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo trong từng thời điểm. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành 29 nghị quyết(1). Thông qua việc ban hành nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã dự báo, đón đầu được xu thế phát triển, có tác động tích cực, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh.

Sau nửa nhiệm kỳ nỗ lực vượt qua khó khăn, hầu hết mục tiêu chủ yếu do Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh đề ra đã đạt và vượt mốc thời gian. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định trong điều kiện lạm phát tăng cao, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 3 năm đạt 7,26%/năm; quy mô nền kinh tế của Phú Thọ ngày càng được mở rộng (năm 2022 đạt 89.398 tỷ đồng, tăng 14.120 tỷ đồng so với năm 2020, đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố; năm 2023 ước đạt 96.720 tỷ đồng). Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tiến bộ, phù hợp với định hướng phát triển; tỷ trọng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 18,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 41,8%; khu vực dịch vụ chiếm 39,7%; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt được kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 128/225 xã đạt chuẩn nông thôn mới; về đơn vị cấp huyện, huyện Lâm Thao và huyện Thanh Thủy đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trên toàn tỉnh, bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí.

Sự phục hồi và phát triển nhanh của sản xuất công nghiệp là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cơ cấu các nhóm ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (từ 24,6% vào năm 2020 lên 27% vào năm 2023). Tỉnh Phú Thọ đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Khu công nghiệp Tam Nông, Khu công nghiệp Hạ Hòa và điều chỉnh Khu công nghiệp Thụy Vân, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia; các hoạt động dịch vụ phục hồi nhanh sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát; kim ngạch xuất - nhập khẩu tăng cao, đóng góp cho xuất khẩu cả nước (năm 2021 đạt 8,5 tỷ USD - xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố; năm 2022 đạt 12,5 tỷ USD - đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố); hạ tầng thương mại, chất lượng dịch vụ từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Tỉnh Phú Thọ đã tích cực đầu tư xây dựng Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng trở thành Khu Du lịch quốc gia; thành phố Việt Trì từng bước trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là thành phố “đáng sống”,...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu thăm gian trưng bày các sản phẩm truyền thống tại Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2023_Nguồn: phutho.gov.vn

Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được tập trung chỉ đạo, qua đó lĩnh vực này đạt được những kết quả quan trọng. Nhiệm vụ trọng tâm về giải phóng mặt bằng được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, đầu tư trọng điểm. Công tác quản lý đầu tư phát triển được tập trung chỉ đạo triển khai và đạt kết quả tích cực; tổng vốn đầu tư thực hiện trong ba năm ước đạt 116,7 nghìn tỷ đồng (đạt 72,9% mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đề ra cho cả nhiệm kỳ); từ năm 2021 đến tháng 3-2023, đã thu hút 180 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký là 71,6 nghìn tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Phú Thọ đạt mức cao, nằm trong tốp đầu của cả nước. Cải cách hành chính của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; Cổng dịch vụ công của tỉnh Phú Thọ đã kết nối liên thông với Cổng dịch vụ Quốc gia.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh Phú Thọ có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, quy mô, mạng lưới trường, lớp học được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường và sắp xếp tinh gọn, từng bước được chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; chất lượng giáo dục của tỉnh đứng trong tốp 10 các tỉnh, thành phố cả nước. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Công tác xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ được đầu tư theo hình thức xã hội hóa đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh của người dân. Tỷ lệ người dân toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2023 đạt 93,7%. Hệ thống y tế từ tỉnh đến xã không ngừng được củng cố và phát triển; Phú Thọ là tỉnh có nhiều sáng tạo trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và sớm duy trì các hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc; xây dựng và bảo vệ thành công hai di sản văn hóa phi vật thể là “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và vinh danh. Chú trọng đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng xã hội hóa; nhiều công trình văn hóa, thể thao được hoàn thành, đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 còn 4,18% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Phú Thọ đạt được nhiều kết quả quan trọng; đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, bảo đảm toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tiến hành cải cách hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở; việc tổ chức sắp xếp lại bên trong các sở, ngành được triển khai tích cực theo hướng tinh gọn, bước đầu các đơn vị ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là từ truyền thống đoàn kết, tư duy sáng tạo, nỗ lực vượt khó, tinh thần đồng thuận, chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, ngành, của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trong tỉnh. Sự nỗ lực và những thành tựu đó được đánh dấu bởi thành công trên hầu hết lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, cũng như các sự kiện quan trọng đã diễn ra trong tỉnh thời gian qua. Những thành tựu và kết quả đó góp phần bồi đắp thêm lòng tự hào về giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa, anh hùng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên quê hương Đất Tổ.

2- Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã đi qua nửa chặng đường, dự báo trong thời gian tới, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế vẫn là xu hướng chủ đạo; bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng tiềm ẩn không ít khó khăn, thách thức. Với quyết tâm chính trị cao, tỉnh Phú Thọ không điều chỉnh mục tiêu mà phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu được Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh đề ra, nhất là các chỉ tiêu còn chưa đạt so với tiến độ; giữ vững mục tiêu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vào ngày 3-9-2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của tỉnh Phú Thọ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Với nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh và cơ hội nổi trội, nguồn lực phong phú, Phú Thọ phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nhất là phát triển nhanh, bền vững và tái cơ cấu nền kinh tế, xứng đáng với vùng Đất Tổ Vua Hùng... Những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng là nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới, trước mắt là hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu này, Tỉnh ủy Phú Thọ xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn hình thức huy động vốn đầu tư phù hợp với thực tế của tỉnh, tập trung đầu tư cho những dự án quan trọng, có sức lan tỏa cao và kết nối phát triển. Chú trọng huy động, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách; từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư. Hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu thuế, chống chuyển giá, xử lý nợ đọng thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Bando Vina tại Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ_Ảnh: TTXVN

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thực hiện cơ cấu lại nền nông nghiệp và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, theo hướng hiện đại và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ngành dịch vụ, chú trọng các lĩnh vực dịch vụ tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm,… Tiếp tục quan tâm triển khai hoạt động khoa học và công nghệ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, giữ vững chất lượng giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo có đủ điều kiện. Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại Hùng Vương gắn với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngay từ cơ sở. Tiếp tục huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để bảo đảm tiến độ xây dựng, nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo.

Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nâng cao năng lực, thái độ thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế và của nhân dân đối với công tác quản lý hành chính nhà nước. Triển khai nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các phòng, đơn vị thuộc các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30-1-2023, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030”.

Nghiêm túc triển khai, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; qua đó, tạo ra sự chuyển biến thật sự từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo đưa các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp, đồng lòng, chung sức xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhìn lại nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh, nhiều chỉ tiêu do Ðại hội đề ra cơ bản đã được hoàn thành, song vẫn còn một số chỉ tiêu quan trọng liên quan mật thiết đến bảo đảm tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế đòi hỏi được tập trung thực hiện, để có thể hoàn thành toàn diện. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, phức tạp, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nâng cao hơn nữa trí tuệ, tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu để lãnh đạo nhân dân trong toàn tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh. Thời gian tới, phát huy những thành tựu nổi bật đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, với sự năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương và sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, nhất định các mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đề ra sẽ được thực hiện thắng lợi và toàn diện.

Với quyết tâm và ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, làm rạng rỡ truyền thống Đất Tổ anh hùng; phấn đấu xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển phồn thịnh, văn minh./.

-------------------------------

(1) Trong đó, có 10 nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; 19 nghị quyết về xây dựng và củng cố hệ thống chính trị.