TCCS - Ngày 26-4-2021, Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Luật lao động năm 2019; Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; những điểm mới trong hoạt động công đoàn và công tác truyền thông cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị_Nguồn: bacninh.gov.vn

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và hơn 300 đại biểu là cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quán triệt, hướng dẫn một số nội dung cơ bản của Bộ Luật lao động năm 2019. Trong đó, tập trung vào một số điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2019, được áp dụng từ năm 2021, như quy định mới về hợp đồng lao động; về lương, thưởng; thử việc; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; kỷ luật lao động và quy định mới trong giải quyết tranh chấp lao động... Đây là những nội dung hết sức quan trọng mà đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp kịp thời nắm bắt để phục vụ cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Hội nghị cũng dành thời gian giới thiệu những điểm mới trong hoạt động công đoàn và công tác truyền thông cho cán bộ công đoàn cơ sở, như truyền thông trực tiếp; truyền thông qua báo chí; truyền thông trên trang thông tin điện tử; truyền thông trên mạng xã hội. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn các cấp; cụ thể hóa công tác truyền thông về tổ chức công đoàn; trọng tâm là người đứng đầu và hoạt động công đoàn cơ sở; tăng cường giám sát hoạt động truyền thông theo cơ chế báo cáo kết quả bằng sản phẩm, số liệu, chỉ tiêu cụ thể; tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong việc tiếp nhận thông tin trên báo chí, mạng xã hội…

Thông qua hội nghị tập huấn, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật lao động cho cán bộ công đoàn các cấp, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền, vận động và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động./.