TCCS - Những năm gần đây, các khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng phát triển, giải quyết nhiều việc làm, tạo thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống người dân, nhất là những lao động trẻ trên địa bàn tỉnh.

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút gần 110.000 lao động_Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 8 khu công nghiệp đi vào hoạt động với 328 doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, thu hút gần 110.000 lao động, mức thu nhập của lao động phổ thông tại các khu công nghiệp từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Điển hình như Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên thu hút hơn 40.000 lao động; Khu công nghiệp Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên thu hút khoảng 21.000 lao động. Các khu công nghiệp này đã hình thành, đi vào hoạt động từ những năm trước.

Một số khu công nghiệp mới cũng đẩy nhanh tiến độ như Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc khởi công từ tháng 9-2017, rộng hơn 213ha tại xã Thiện Kế và xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên do Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản đầu tư hạ tầng. Đến nay, khu công nghiệp này đang có 18 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, thu hút hàng ngàn lao động. Dự kiến khi hoàn thành, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc sẽ thu hút 60 đến 70 dự án đầu tư thứ cấp đến từ Nhật Bản và thu hút 20.000 đến 22.000 lao động.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh vẫn cơ bản giữ được sự ổn định. Dự kiến cả năm tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 50 dự án mới, trong đó có 30 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 790 triệu USD; thu hút vốn DDI đạt 13 nghìn tỷ đồng, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2020./.