Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19

Hải An

TCCS - Bộ Công an phối hợp với ngành y tế, giao thông vận tải và địa phương duy trì hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an toàn phòng dịch cho người dân về quê bằng phương tiện cá nhân.

Nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân sau giãn cách xã hội

Thanh Vân

Cần quyết tâm cao để giảm một cách bền vững cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

Hải Minh

Tỉnh Bình Dương phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Đoan Trang

Tỉnh Tiền Giang: Báo động tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ

Thanh Sơn