Một số giải pháp nhằm nâng cao an toàn giao thông ở Việt Nam hiện nay

Minh Hùng

TCCS - Ở Việt Nam, tai nạn giao thông được thẳng thắn nhìn nhận là “thảm họa”, bởi những hậu quả to lớn nó gây ra đối với kinh tế - xã hội, nhất là những tổn thương tinh thần không thể khắc phục. Phòng, tránh, khắc phục tai nạn giao thông được Đảng, Nhà nước và nhân dân coi là một nhiệm vụ rất quan trọng mang tầm quốc gia.

Dự kiến phân luồng giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Cai Lậy từ ngày 1-11-2019

Khánh An