Chuẩn bị tốt đề cương dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

TCCS - Ngày 16-5-2024, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị bàn về các vấn đề: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; và một số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Công tác tham mưu của các cơ quan đảng trung ương trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng qua gần 40 năm đổi mới

TS NGUYỄN QUỐC HIỆP

Nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chiến thắng Điện Biên Phủ - chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

TRỊNH VĂN QUYẾT

Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030

GS, TS TRẦN THỊ VÂN HOA - GS, TS HOÀNG VĂN HOA

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam