Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Hoa Lê

TCCS - Với quy mô 90 trường học, trên 47.000 học sinh và hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xác định, chuyển đổi số có vai trò rất quan trọng nhằm triển khai đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt chuyển đổi số sẽ góp phần triển khai thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia, đóng góp cho nền kinh tế số, xã hội số và hình thành quốc gia số.

Tỉnh Thái Bình bứt phá nhanh để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Trần Hoa Lê

Xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà: Khai thác tiềm năng vùng đất bãi ven sông

Thành phố Thái Bình: Chung tay lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh

Tỉnh Thái Bình tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn