Khai thác, phát huy giá trị yếu tố rừng và biển trong đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay

TS Phạm Xuân Hoàng

Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

TCCS - Rừng và biển là hai tài nguyên nổi bật, nhiều tiềm năng của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ; là cơ sở, điều kiện để phát triển kinh tế nội vùng cũng như hỗ trợ, kết nối liên vùng. Thời gian tới, để tận dụng tối đa giá trị, lợi thế sẵn có của tài nguyên rừng và biển trong liên kết, hỗ trợ cùng phát triển, cần có những giải pháp đột phá và quyết tâm mạnh mẽ, góp phần giải quyết, phá bỏ những khó khăn, điểm nghẽn, hướng tới sự liên kết, hợp tác phát triển “cùng thắng” giữa hai vùng.

Bảo đảm sinh kế bền vững cho người nông dân trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay

TS NGUYỄN VĂN TẠO

Học viện Hành chính quốc gia

Tạo việc làm cho người cao tuổi trong bối cảnh hiện nay

Phạm Việt Dũng

Tạp chí Cộng sản

Một số suy nghĩ về chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, từ khai thác thâm dụng tài nguyên thiên nhiên sang phát triển dựa vào hệ sinh thái, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn - Từ phân tích thực tiễn tỉnh Quảng Ninh

PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÀ

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Kinh nghiệm phát triển kinh tế số của một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Hoàng Xuân Lâm

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị