Kinh nghiệm giải quyết “bộ ba bất khả thi” nhằm ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh tác động bất lợi của kinh tế thế giới

GS, TS Trần Thọ Đạt

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân

TCCS - Trong tình hình kinh tế thế giới diễn ra thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng lạm phát chỉ là tạm thời, nhưng đến nay, xu hướng lạm phát kéo dài là một thực tế ở khắp các nước trên thế giới. Việt Nam kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính vì vậy, việc điều chỉnh hợp lý quan hệ bộ ba biến số ổn định tỷ giá, tự do hóa dòng vốn và chính sách tiền tệ độc lập có ý nghĩa quan trọng trong điều hành của Chính phủ.

Giá trị của quan điểm về phát triển kinh tế tri thức trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thể hiện trong cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS, TS NGÔ TUẤN NGHĨA

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hai mươi năm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ: Hướng đến tầm nhìn và khát vọng phát triển mới

NGUYỄN VĂN HIẾU

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024

TS HÀ HUY NGỌC

Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tương xứng với tiềm năng, lợi thế

PHẠM QUANG NGỌC

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình